Den klassiska anställningsintervjun har på senare tid fått allt mer konkurrens av andra intervjuformer, exempelvis caseintervjuer, gruppintervjuer, panelintervjuer och telefonintervjuer. Grunden i intervjuformerna är densamma, men det praktiska upplägget och de förberedelserna du kan göra skiljer sig en del åt.


Caseintervju

Caseintervjuer används för att en framtida arbetsgivare ska få insikt i dina förutsättningar för att hantera en specifik situation. Exempel på egenskaper som testas är problemlösningsförmåga, stresstålighet och din förmåga att samarbeta i grupp. På en caseintervju vill arbetsgivaren se hur kandidaterna fungerar i vardagen, när de får en viss arbetsuppgift. Eftersom du inte får veta vilket case du ska lösa förrän du är på plats så finns det inte så mycket att förbereda till den här typen av intervju. Däremot så kan det vara bra att veta att det oftast inte är resultatet, alltså hur väl du löser en viss uppgift som är viktigast.


De flesta arbetsgivare tittar betydligt mer på hur du löser caset än vad du kommer fram till. Stressa därför inte upp dig om du inte hittar den ”perfekta” lösningen på problemet, utan tänk i stället på att arbetsgivaren tittar på andra faktorer. Ett annat tips är att inte försöka lösa allt själv utan att i stället ta hjälp av andra. Det visar att du är duktig på att arbeta i team. Du kan också fråga företaget i fråga hur en caseintervju brukar gå till. I övrigt är ett öppet sinne och en problemlösande inställning den bästa förberedelsen. Var lyhörd försök förstå syftet med uppgiften när caset presenteras. Fundera gärna ut alternativa lösningar på caset, försök att tänka så brett som möjligt när du hittar din lösning.Telefonintervju

Telefonintervjuer är inte helt ovanligt som ”första intervju” eftersom det sparar mycket tid för arbetsgivaren, samtidigt som de får en chans att få en mer nyanserad bild av dig som person än det de kan utläsa i ditt ansökningsbrev. Utifrån telefonintervjun gör arbetsgivaren sitt första urval av vem som ska få komma på personlig intervju.

I grunden är förberedelserna ungefär desamma som inför en fysisk intervju, men tänk på att vara ännu tydligare när du uttrycker dig eftersom varken du eller intervjuaren kan tolka varandras kroppsspråk. Se till att ha ditt CV, platsannonsen och information om företaget framför dig under intervjun så att du snabbt kan svara på frågor som hänvisas till dem. Sitt ostörd och låt dig inte distraheras av något under samtalet. Det är lättare att distraheras i ett telefonsamtal eftersom du inte har personen du pratar med framför dig, men undvik att falla i den fällan.

Det är absolut värt att förbereda sig lika mycket inför en telefonintervju som för en fysisk intervju. Fundera ut svar på de vanligaste frågorna om varför du sökt jobbet, vilka dina styrkor och svagheter är och vilka drivkrafter du har i din karriär. En fördel med telefonintervju är att du kan ha en ”fusklapp” framför dig där du kan skriva ner stödord. Var en aktiv lyssnare och var noga med att inte avbryta. Betrakta det som din uppgift att samtalet flyter på smidigt.


Gruppintervju

Gruppintervjuer har blivit allt vanligare på senare tid. Arbetsgivaren väljer att intervjua många kandidater samtidigt av flera anledningar. Dels för att det sparar tid, men främst för att se hur du agerar i grupp. Förbered dig genom att fråga arbetsgivaren hur de lagt upp intervjutillfället. Hur många har blivit kallade och hur många går vidare till en eventuell nästa intervjuomgång? Vilken typ av frågor kommer de att ställa, är det en eller flera personer som kommer att hålla i intervjun och varför väljer de att göra just en gruppintervju? Det här är värdefull information för dig som gör att du kan förbereda dig mentalt på vad som väntar.

Tänk på att du aldrig kan få lika mycket uppmärksamhet på en gruppintervju som på en enskild intervju så var extra noga med att formulera dig väl när du får en chans att prata.


Panelintervju

På en Panelintervju är situationen snarare omvänd mot en gruppintervju. Då får du träffa en panel av medarbetare från din presumtiva arbetsgivare. Ofta får du möta VD:n, personalchefen och din närmaste chef. Om det är ett stort företag du ska besöka så får du kanske möta en av medarbetarna istället för VD:n. På panelintervjun är allt fokus på dig och du har kort tid på dig att formulera svar på frågorna som ställs. Bli inte stressad av det faktum att mångas blickar dras till dig utan ta dig istället tid att fundera på dina svar. Det är betydligt bättre att fundera ett par sekunder extra än att råka säga något förhastat. Se också till att ägna uppmärksamhet åt alla så att ingen i panelen känner sig förbisedd. När du exempelvis ställer en fråga är det en god idé att inte fästa blicken på en och samma person hela tiden. Låt istället blicken vandra så att du möter allas blick och undvik misstaget att ägna alltför mycket uppmärksamhet åt chefen. Det är inte säkert att det är just högsta chefen som har sista ordet kring om du ska få jobbet eller ej.
 © SyoGuiden 2004-2006