Lönestatistik

« Förra   2  3   Nästa   


Har du rätt lön? För dig som jobbar i kommun eller landsting
Färsk lönestatistik från SKTF.

Läs mer


Friskolors lärare har bättre löner - ny lönestatistik för lärare
Nu drar privatanställda lärare ifrån. Det visar färsk lönestatistik för 2004-2005.
– Det är bra att det finns arbetsgivare som satsar på lärarlönerna, säger Lärarförbundets förhandlingschef Ove Johansson.

Här kan du se tabellerna som visar löneutvecklingen för olika lärarkategorier i procent 2004-05!

Läs mer


Lönekatalog för chefer
Kraven på en chef varierar när det gäller mål, förutsättningar, resurser, personliga egenskaper med mera.
Ersättningen består ofta inte enbart av lön.

HTF har gjort en marknadsbedömning av chefslöner på 12 områden.


Läs mer


Så mycket tjänar svenska ekonomer
Dubbla lönen hägrar för civilekonomer som väljer London i stället för Stockholm. Männen fortsätter att köra över kvinnorna på arbetsmarknaden, visar en ny saftig undersökning av svenska ekonomer som Dagens Industri tagit del av.

Läs mer


Lönerna steg 2005 - här ser du genomsnittslönerna
Under 2005 steg lönerna för arbetare med 2,8 procent och för tjänstemän ökade lönerna med 3,6 procent. Här kan du läsa vad genomsnittslönerna inom de olika sektorerna ligger på idag.

Läs mer
Rekommenderade ingångslöner för ingenjörer
Civilingenjörsförbundets (CF) styrelse har fastslagit 2006 års ingångslönerekommendationer för nyexaminerade ingenjörer.

För civilingenjörerna lyder nu rekommendationen 26 400 kronor per månad och för högskoleingenjörerna 24 700 kronor per månad.

Läs mer


Arkitekter och psykologer har störst löneökning
Studier lönar sig allt bättre. Men fortfarande sex år efter examen har många akademikergrupper inte råd att ha bil, när studieskulder och skatter är betalda.

Läs mer


De bäst och sämst betalda yrkena i Sverige
Färsk lönestatistik: genomsnittlig månadslön i Sverige är 23 700 kr
År 2004 var den genomsnittliga månadslönen 23 700 kronor för hela arbetsmarknaden, 21 500 kronor för kvinnor och 25 800 kronor för män. Kvinnors lön som andel av mäns lön var 83 procent för hela arbetsmarknaden. Om man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrke blir kvinnors lön i procent av mäns 92 procent.
Här finns de bäst och sämst betalda yrkena i Sverige


Läs mer


Så här mycket tjänar ungdomar
SCBs information om inkomster för ungdomar i åldern 16 - 29 år.

Ungdomar under 25 år hade lägre inkomster 2003 än 1991. Män hade större tillgångar och lägre skulder än kvinnor. Ungdomsgruppen hade en inkomstsvacka under mitten av 1990-talet. Gruppen under 25 år hade 2003 inte kommit upp i samma inkomstläge som 1991, räknat i 2003 års priser. Åldersgruppen 25-29 hade däremot en högre inkomst 2003 än 1991.

Läs mer


Löneutsikter för 36 yrken inom tjänstesektorn
Arbetar eller kommer du att arbeta inom tjänstesektorn? Här kan du se vad du kan kräva i lön.

Läs mer


Löneökningar i Sverige mars 2004 till mars 2005
Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare med 3,4 procent och för tjänstemän med 3,7 procent mellan mars 2004 och mars 2005. Löneökningen var inom den statliga sektorn 0,8 procent, för kommunerna 3,0 procent och för landstingen 3,1 procent.
Pressmeddelande från SCB

Läs mer


Spännande information om löneutveckling i Sverige
Vilka jobb har haft den bästa löneutveckling senaste tiden? Spännande statistik för ett smart yrkesval.
Klicka på "Den senaste publiceringen"!
Medlingsinstitutet

Läs mer


Lönebarometern för IT-personal
Genom Löne- barometern kan du enkelt få reda på hur mycket folk tjänar i IT-branschen. Hittills har 27957 IT-proffs anonymt lagt in uppgifter om sin lön.

Läs mer


Tjänar Stockholmare mest?
Regionsskillnader i lön, statistik yrke för yrke.

Läs mer


Ingångslöner för nyutexaminerade lärare
Lönerna visas för respektive lärarkategori, 1-7, 4-9 och Gymnasielärare.
-Tio i topp/ Tio i botten
-1-7 lärare
-4-9 lärare
-Gymn lärare

Läs mer


Har du en rättvis lön?
Myt eller realitet, vad säger statistiken om skillnaden mellan mäns och kvinnors löner?

Läs mer


SCB:s lönedatabas
I den här databasen hittar du information om de genomsnittliga månadslönerna för alla yrken.

Läs mer


Lönekatalogen 2004 - framtidsutsikter för 36 yrken i tjänstesektorn
Har jag rätt lön? Och vad är egentligen rätt lön?
Lön&jobb; ger här svaret med hjälp av HTF:s statistiker Agneta Funseth och Per-Olov Lindblom.
Med stöd av lönekatalogen kan du bedöma din egen lön och förbereda en löneförhandling.
Lön&jobb;

Läs mer


Löner för privat sektor månadsvis!
Kort sammanfattning av genomsnittlig lönenivå och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken bygger på SCB:s konjunkturstatistik och uppdateras månadsvis.
Oktober 2004 var genomsnittslänen för privata tjänstemän 27 100 kronor exklusive rörliga lönetillägg.
Svenskt Näringsliv

Läs mer


Löner 2005!
LO-förbundens lönestatistik
-Medel- och avtalslöner (lägstalöner) för förbundens största avtalsområden
Löneökningstakt
Aktuell löneökningstakt för arbetare och tjänstemän inom privat sektor.
Lön efter yrke
Löner för olika yrken och yrkesgrupper
Internationella löner
Löner och löneutveckling i olika länder.

Läs mer


« Förra   2  3   Nästa »