Stipendier för högskolestuderande


« Förra   2   Nästa   


Välkommen till GlobalGrant!

Världens största internationella databas för stipendier bidrag och stöd.

Miljoner människor, projekt och organisationer runt hela världen får varje år stöd. Här får du hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Du kan söka i GlobalGrant hemmifrån om du har giltigt lånekort på biblioteket. Det fungerar ännu inte på alla bibliotek, så hör med ditt biblitek först om dom installerat funktionen.

Global Grant


Läs mer


Databas med 28 000 stipendier

På studentportalen Lycknis kan du kostnadsfritt hitta stipendier som passar just dig. Din profil matchas automatiskt mot databasen med 28 000 stipendier, och dom som passar din utbildning, studieort, ålder osv, listas på skärmen efter några sekunder.

Läs mer


Din uppsats är värd 6 000 kr

Kulturfackets uppsatsstipendium delar årligen ut stipendium till de bästa c- och d-uppsatserna inom kulturvetenskap.
DIK


Läs mer


Stipendier till grundutbildning, forskarutbildning och forskare

Högskolan i Gävle har gjort en bra översikt med stipendier som kan sökas av studerande och forskare vid universitet och högskolor.

Läs mer


10 000 kr för din uppsats om internationalisering

MyTellus-stipendiet på 10 000 kr instiftades av CIU 2003 för att öka kunskapen om effekterna av och synen på ungas internationalisering. De vill belöna vetenskapliga undersökningar som ökar kunskapen om
* hur unga med internationella erfarenheter betraktas av och påverkar samhället och samhällsutvecklingen, närings- och arbetsliv såväl som det civila samhället
* ungas egna attityder, villkor och tillvägagångssätt när det gäller studier, arbete eller andra vistelser utomlands.
My Tellus


Läs mer


Stipendiesidor vid Sveriges universitet och högskolor

En förteckning sammanställd av Lunds universitet

Läs mer


RFID Nordic - Stipendium för högskolestuderanden

RFID Nordic och Stockholmsmässan bjuder in högskolestudenter till en tävling om 20 000 SEK. För dig som har gjort ett nyskapande projekt inom RFID - alla tänkbara radiobaserade tekniker som kan användas för identifiering av objekt. Skicka in ditt bidrag innan 7 september!
RFID Nordic


Läs mer


Uppsatsstipendier

På uppsatser.se kan du hitta uppsatsstipendium! Även söka efter uppsatser i en stor databas och hitta uppsatsämnen som företag lämnat in. Företagen och organisationerna på den här sidan delar ut stipendier till C-, D-uppsatser och ex-jobb.

Läs mer


Färs och Frostas stipendier

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta delar varje år ut stipendier inom en rad områden:

-Utlandsstipendier för gymnasieelever
-Utlandsstipendium för högskolestudenter
-Stipendier inom livsmedel och matområdet
-Stipendier inom restaurang och storhushåll

Färs och Frosta


Läs mer


Stipendium till uppsats om internationellt utbyte

MyTellus-stipendiet delas ut en gång per år för en godkänd C- eller D-uppsats som behandlar någon aspekt av ungas internationalisering och utlandserfarenhet.
Stipendiet är på 10 000 SEK och sista ansökningsdag är 31 december.


Läs mer


Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse delar ut stipendier för bl.a:

-Studier på högre nivå och vidareutbildning
Bidrag ges för kortare studieperioder, och utlandsstudier beviljas endast när motsvarande studiemöjlighet saknas i Sverige.

-Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.


Läs mer


Rotary-stipendier

Georgia-stipendiet: Stipendium för ettåriga studier vid universitet/college i Georgia, USA. Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på 400 USD. Ålder: 18-24 år.

Kurt Belfrages Minnesfond: Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder - tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Ambassadörs-stipendier: Rotarys ambassadörsstipendier är ett-, två- och treåriga stipendier för studier på ett utländskt universitet eller en högre yrkesutbildning. Det går även att söka tre- och sexmånaders språkstipendier, s k kulturella ambassadörsstipendier.


Läs mer


Stipendier för ungdomar med invandrarbakgrund

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund.
- Stiftelse för språkutveckling och vidare studier
- Stiftelsefond för yrkesutbildning


Läs mer


Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Stiftelse som beviljar bidrag för postgymnasiala studier inom natur- och samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga ämnen men också högre yrkesinriktade utbildningar. Både i Sverige och utomlands.

Läs mer


Fredrika-Bremer-Förbundets studiestipendier

Fredrika-Bremer-Förbundet delar årligen ut stipendier till kvinnor under 35 år för eftergymnasial utbildning, minst 2-årig på heltid och som leder till yrkeskompetens (t ex ingenjör, jurist, läkare, konstnär, musiker).

Läs mer


Theodor Adelswärds Minne

Resestipendier till studenter och doktorander vid svenska universitet och högskolor, för materialinsamling och forskning utomlands inför uppsats- och avhandlingsarbeten. Uppsatsen eller avhandlingen ska skrivas inom ämnesområden med anknytning till internationella organ eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Läs mer


Stipendium för unga globala nomader

Stipendium för dig mellan 17 och 22 år som har gått i skolan utomlands. Stipendiet ska användas till studier inom svensk samhällsvetenskap, svensk ekonomi, svensk politik, svensk litteratur eller utbildningsväsende för fortsatt spridande av svenskheten i världen. Förlängd ansökningstid till 1 juni!

Läs mer


Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till ungdomar under 25 år, boende i Sverige, för utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildningsanstalt.

Läs mer


Hans Werthén-fonden

Stipendier till personer, ca 25-35 år, verksamma företrädesvis inom teknik- eller ekonomiområdena vid högskola/universitet eller näringsliv, som önskar vidareutveckla sin professionella kompetens på hög nivå genom ca ett års arbete eller studier i kvalificerad utländsk miljö. Hans Werthén-stipendierna ligger normalt inom intervallet 100 000-250 000 kronor.

Läs mer


Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar ut stipendier till högskolestuderande med slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohuslän.

Läs mer


« Förra   2   Nästa »