Storbritannien


Stipendier för unga globala nomader
Sök ett helt nytt stipendium som SWEA tillsammans med sin samarbetspartner SVIV (Svenskar i Världen) instiftat från och med i år! Skriv om dina upplevelser som medföljande ”ung global nomad” i världen! Stipendierna, tre stycken om USD 2000 vardera, kan sökas av ungdomar som är medlemmar i SWEA eller SVIV, eller vars föräldrar är medlemmar.

• Du skall vara 17-22 år.
• Bott i minst två länder förutom Sverige
• Gått i skola utomlands

Sök innan 15 april 2006!

Läs mer


Stipendium för språkresor över hela världen
Blueberrys nya språkresestipendium
Blueberry språkresebyrå introducerar ett språkresestipendium som kan finansiera hela eller delar av din språkkurs. Alla är välkomna att söka. Stipendiet gäller för alla våra språkkurser världen över. I vår stipendieguide får du också hjälp att hitta och söka andra stipendier.

Läs mer


TCO:s stipendium för studier utomlands
Funderar du på fackliga studier utomlands avseende det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati? 1 april är sista datumet att söka pengar från TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne.

Läs mer


Stipendier till Svenska Handelskammaren i London.
Sök innan 15 december!

ANDERS WALL-STIPENDIUM
Anders Walls stiftelser lämnar till Svenska Handelskammaren i London stipendier för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.Stipendiesumman uppgår till 130.000 kronor och 22 stipendiater har hittills genomgått denna utbildning.

INVESTOR-STIPENDIUM
Investmentbolaget Investor AB lämnar stipendier till unga kreativa svenskar för utbildning och praktik vid Svenska Handelskammaren i London. Stipendiesumman uppgår till 130.000 kronor och 6 stipendiater har hittills genomgått denna utbildning.

Läs mer


Stipendium till Storbritannien för unga jurister
"The European Young Lawyers Scheme" är ett program vars syfte är att europeiska jurister ska lära sig mer om det brittiska och skottska lagsystemet samt hur dess affärsjuridik interagerar med europeisk lag.

British Council delar ut ett par stipendium varje år som täcker kursavgiften, resekostnader samt levnadskostnader. Intensivkursen hålls i London och Edinburgh och följs av en period på en advokatbyrå eller tillsammans med en advokat.
Programmet söks innan 27 maj 2005.

Läs mer


Välkommen till GlobalGrant!
Världens största internationella databas för stipendier bidrag och stöd.
Miljoner människor, projekt och organisationer runt hela världen får varje år stöd. Här får du hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Läs mer


Aktuella stipendier till utlandet!
Svenska Institutets sida hittar du stipendier till andra länder som det är aktuellt att söka till just nu!
Ansökan senast den 15:e mars

Läs mer


Study in Europe
En guide för dig som är intresserad av studier i Europa. I databasen finns bl a länkar till 1500 högskolor, 40000 kurser och ett stort antal stipendier.

Läs mer


Stipendier för studier utomlands
Omfattande stipendieinformation för dig som vill studera utomlands!
Göteborgs universitet står för informationen

Läs mer


Rotarys Ambassadörsstipendier
Kulturella ambassadörsstipendier
Stipendiet gäller för tid av antingen tre eller sex månader och syftar till att ge möjligheter att tränga in i ett lands kulturliv genom att bedriva intensiva språkstudier. Tremånadersstipendiet är riktat till sökande som redan har vissa kunskaper i det aktuella språket. Stipendiet avser att täcka kostnader för tur- och returresa, undervisning samt skäliga levnadsomkostnader under studietiden. Om det är möjligt och lämpligt, bor stipendiaterna hos familjer i värdlandet.

Läs mer


EU-bidrag för studier i Storbritannien
Det är många som inte vet att alla EU-medborgare som ska studera i Storbritannien kan söka ett "EU-bidrag". Summan uppgår till max 1150 £/år för heltidsstudier, vilket också är summan terminsavgiften uppgår till (OBS! Fr o m 2006 har universiteten rätt att höja sina avgifter till 3000 £). Kravet är att du är EU-medborgare och att din utbildning är på högskolenivå samt att du inte har för hög inkomst. Department for Education and Skills ger dig mer information.

Läs mer


IEFA
International Education Financial Aid. Information för studenter som vill ha ekonomiskt studiestöd när de studerar utomlands.

Läs mer


MYTELLUS-STIPENDIET
10 000 kronor för bästa C- eller D-uppsats med anknytning till internationellt ungdomsutbyte. Stipendiet delas ut av CIU. Uppsatserna ska vara CIU tillhanda senast den 31 december varje år

Läs mer


225 helårsstipenier vid universitetet i Cambridge
The Gates Cambridge Scholarships gör det möjligt för 225 studenter på masternivå att varje år att läsa vilket ämne som helst vid Cambidge University.

Läs mer


Finance & benefits for international students in the UK
Information och mängder med länkar till studiefinansiering och studier för utländska studenter som vill studera i Storbritannien.

Läs mer


Meriterande utlandspraktik för lärarstudenter & lärare
Lärarstudenter och lärare kan söka ett Comenius-stipendium för att praktisera 3 - 8 månader i en skola i ett annat europeiskt land. Språkassistenten deltar i första hand i språkundervisningen men ska integreras i hela skolans verksamhet. 12-16 undervisningstimmar/vecka. Ansökningstiden förlängd till 15 maj. Ansökningshandlingar hittar du här!

Läs mer