Forskning


Välkommen till GlobalGrant!
Världens största internationella databas för stipendier bidrag och stöd.
Miljoner människor, projekt och organisationer runt hela världen får varje år stöd. Här får du hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Läs mer


Ny EU-portal med stipendier för forskare och studenter
ERA-MORE är ett EU-projekt som syftar till att öka forskarrörligheten. Meningen är att portalen ska verka för en gemensam europeisk akademisk arbetsmarknad, där lediga jobb och stipendier utannonseras.

Läs mer


Stipendier och bidrag för högre utbildning och forskning
Syftet med Stiftelsens stipendier och bidrag är att göra det möjligt för svensk högre utbildning och forskning att vidga sitt internationella kontaktnät.
-Institutional Grants
-Kulturvetarstipendier
-Korttidsstipendier
-Excellence in Teaching
-STINT Scholarships
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Läs mer


Uppsatsstipendium
På uppsatser.se kan du hitta uppsatsstipendium! Även söka efter uppsatser i en stor databas och hitta uppsatsämnen som företag lämnat in. Företagen och organisationerna på den här sidan delar ut stipendier till C-, D-uppsatser och ex-jobb. Informationen är direkt hämtad från företagen och organisationernas respektive hemsidor.

Läs mer


Stipendiegivare och finansiärer av forskning
En omfattande förteckning sammanstäld av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Läs mer


Stipendier för studenter, lärare, forskare & doktorander
Ta chansen att utveckla din idé: sök Teknikbrostiftelsens Stipendium för Idéutveckling!
Inom universitet och högskolor finns en mängd idéer och forskningsresultat som har potential att bli framgångsrika produkter/tjänster, men bara ett fåtal når fram till marknaden.
Genom Stipendier för Idéutveckling vill vi stimulera och stödja de studenter, lärare, forskare och doktorander vid Västsvenska högskolor som vill vidareutveckla innovativa idéer till nya eller förbättrade kommersiella produkter/tjänster.
Du som är doktorand/forskare/lärare med en idé baserad på ett forskningsresultat kan ansöka om ett stipendium mellan 20 - 100 000 kr.
Du som är grundutbildningsstudent kan ansöka om ett stipendium mellan 20 - 50 000 kr.

Läs mer


Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne
Delar sedan år 1998 ut resestipendier till studenter och doktorander vid svenska universitet och högskolor för materialinsamling och forskning utomlands inför uppsats- och avhandlingsarbeten i Sverige. Uppsatsen eller avhandlingen skall skrivas inom ämnesområden med anknytning till internationella organ eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Läs mer


Karriärmöjligheter för forskare i Europa
En omfattande portal för forskare som söker nytt jobb i Europa. Här finns bl a omfattande jobb och stipendiedatabaser.
The Researcher´s Mobility Portal

Läs mer


Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande
Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor och högskolor. Stipendier utdelas även till doktorander/forskare. Ansökningstiden för stipendierna är årligen under tiden 15/5 - 22/6. Styrelsen fattar beslut om stipendier i oktober. När det gäller doktorander fattar styrelsen beslut i december.

Läs mer


Vin & Sprithistoriska Museets stipendium
För att belönas ska11 forskning bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Vidare kan forskning bedrivas inom teknik- och tillverkningshistoria, samt inom handel och politik.
Stipendiet vänder sig till såväl studenter som doktorander och disputerade. År 2002 utdelades två stipendier, ett på 75 000 kronor och ett på 25 000 kronor.
Mer information från Eva Lenneman tel dir: 08-744 70 73

Läs mer