Stipendier för gymnasiestuderandeTävla om 30 000 kronor i Svenska Juniorvattenpriset!

Genom att göra ett projektarbete om vatten inom ditt favoritämne kan du lära dig mer inom detta viktiga område. Projekten kan vara naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller tvärvetenskapliga och ha ett lokalt, regionalt, nationellt eller globalt fokus. Använd din kreativa förmåga för att finna och lösa ett aktuellt problem. Läs mer på vår webbplats där hittar du mer information men även inspiration och projektidéer.

Stockholm Junior Water Price


Läs mer


Välkommen till GlobalGrant!

Världens största internationella databas för stipendier bidrag och stöd.

Miljoner människor, projekt och organisationer runt hela världen får varje år stöd. Här får du hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Du kan söka i GlobalGrant hemmifrån om du har giltigt lånekort på biblioteket. Det fungerar ännu inte på alla bibliotek, så hör med ditt biblitek först om dom installerat funktionen.

Global Grant


Läs mer


UWC-stipendier för gymnasiestudier utomlands

Stipendier delas årligen ut till ca 15-20 svenska elever i åk 1 på gymnasiet. Stipendiaten får möjlighet att genomföra två års gymnasieutbildning enligt International Baccalaureate läroplan vid någon av de 8 UWC-skolor som för närvarande tar emot svenska stipendiater.
Klicka på Stipendier i menyn!
UnitedWorld Colleges


Läs mer


Stipendium till amerikanskt highschool

Sverige-Amerika Stiftelsen förmedlar varje år ett stipendium för studier vid The Lawrenceville School. Det är en internatskola av mycket hög akademisk kvalitet, belägen i New Jersey, USA. Stipendiet är heltäckande och omfattar undervisningsavgifter, kost och logi samt litteratur under ett läsår.

För att kunna söka måste du:
-gå i årskurs 1 eller 2 på svenskt gymnasium
-ha goda betyg, motsvarande lägst VG(15,0) i betygsgenomsnitt
-ha mycket goda kunskaper i engelska
-vara svensk medborgare.


Läs mer


Rotary-stipendier

Georgia-stipendiet: Stipendium för ettåriga studier vid universitet/college i Georgia, USA. Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på 400 USD. Ålder: 18-24 år.

Kurt Belfrages Minnesfond: Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder - tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Ambassadörs-stipendier: Rotarys ambassadörsstipendier är ett-, två- och treåriga stipendier för studier på ett utländskt universitet eller en högre yrkesutbildning. Det går även att söka tre- och sexmånaders språkstipendier, s k kulturella ambassadörsstipendier.


Läs mer


Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond

Stipendium kan sökas av både organisationer och enskilda personer för deltagande i läger, volontärarbete och toleransresor till före detta koncentrationsläger. Åldersgränser: 11 - 35 år.

Läs mer


Axel och Sofia Alms stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier till behövande unga som studerar på gymnasiet eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier. Sökande får inte vara äldre än 23 år.

Läs mer


Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse delar ut stipendier för bl.a:

-Studier på högre nivå och vidareutbildning
Bidrag ges för kortare studieperioder, och utlandsstudier beviljas endast när motsvarande studiemöjlighet saknas i Sverige.

-Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.


Läs mer


Gustaf och Ida Unmans Donationsfond

Stiftelsen delar ut stipendier till studerande vid skolor för konst och konsthantverk och studerande vid gymnasieskolor. I båda fallen gäller att skolan ska ligga inom Stockholms län.

Läs mer


Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Delar ut stipendier till elever som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i f.d. Göteborgs- och Bohus län.

Läs mer


Adolf Lindgrens stiftelse

Adolf Lindgrens stiftelse delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller som är folkbokförda i länet sedan minst fem år, och som ännu inte fyllt 30 år.

Läs mer


Goljes minne, Granes minne, Lundströms minne m.fl.

Advokatbyrån Lindhes förvaltar ett antal fonder som delar ut stipendier till barns och undgomars vård, fostran och utbildning.

Läs mer


Stipendier för ungdomar med invandrarbakgrund

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund.
- Stiftelse för språkutveckling och vidare studier
- Stiftelsefond för yrkesutbildning


Läs mer


Sök stipendier och projektpengar!

Lärare, elever, studie- och yrkesvägledare samt arbetslivets företrädare har möjlighet att söka pengar till aktiviteter som främjar gymnasieutbildningens utveckling och genomförande samt elevrekryteringen.

Läs mer