Studera i EuropaPLOTEUS - 2007

PLOTEUS samlar upplysningar om utbildningar på alla nivåer från förskola till doktorandnivå i 30 länder.
Här finns omfattande information om:
- Utbildningsmöjligheter
- Utbildningssystem
- Utbyten & stipendier
Ploteus


Läs mer


Studera i Europa

Här får du veta vart du ska vända dig för information om studier i europeiska länder. Du hittar länkar till myndigheter och organisationer som bland annat kan ge dig information om vilka universitet som är statligt erkända i landet.
Studera.nu


Läs mer


En databas med utbildningsmöjligheter i Europa!

Sök information i en omfattande databas:
- Välj utbildningsnivå
- Välj det språk som du vill läsa på
- Välj var du vill läsa
- Välj vad du vill läsa
Ploteus


Läs mer


Vanliga frågor om studier i Europa

Här får du svaren på bl a följande frågor!
-Jag studerar i ett europeiskt land och vill fortsätta läsa utomlands. Kan jag söka stipendium?
-Jag är doktorand. Kan jag söka Erasmusstipendium för att fortsätta mina studier utomlands?
-Blir min student- eller högskoleexamen erkänd i ett annat land i Europa?
-Blir mina yrkeskvalifikationer erkända i ett annat land i Europa?
-Kan jag söka bidrag till praktik?
-Var kan jag hitta information om möjligheter till arbete i Europa?
Ploteus


Läs mer


Vad innebär Erasmusstudier?

Som Erasmusstudent studerar du på en högskola/universitet i annat land och på samma villkor som de inhemska studenterna.
Du kan tillgodoräkna dig studierna genom European Credit Transfer System, ECTS vilket är ett system för överförande av studiemeriter.
Komplett information från Programkontoret


Läs mer


Eurydice

Ett nätverk för information om utbildning i Europa.
Eurydice.org


Läs mer


ToDoEurope.eu

Ny sajt med information och tips om hur man går till väga för att arbeta, studera, göra utbyte eller volontärtjänst i Europa. Webbportalen innehåller också diverse berättelser och tips från ungdomar som varit utomlands samt de viktigaste länkarna för att ta sig vidare.
www.ToDo Europe.eu


Läs mer


EuroEducation.net

En portal för internationella studenter som är intresserade av att studera i Europa. Välj det land där du vill studera.
Euroeducation.net


Läs mer


Europass

Öppnar dörrar till utbildning och arbete i Europa!
Alla som vill använda Europass börjar med att fylla i Europass-meritförteckningen. Med hjälp av Europass-meritförteckningen synliggör du dina färdigheter och kvalifikationer, och andra Europass-dokument kan bifogas till meritförteckningen.
Europass


Läs mer


Leva och arbeta i Europa

Databasen ”Levnads- och arbetsvillkor” innehåller information om viktiga frågor som att söka bostad, skola, skatter, levnadsomkostnader, hälso- och sjukvård, sociallagstiftning, jämförbarhet när det gäller kvalifikationer osv.
Eures - den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet


Läs mer