BiståndsarbetareStudera utvecklingsstudier i Vietnam

En termin i utvecklingsstudier sträcker sig över 20 veckor varav 10 veckor på plats i Vietnam. Utbildningen är förlagd till strandkusten utanför Hoi An i Vietnam. Undervisningen är på engelska och föreläsningarna hålls av duktiga internationella föreläsare. Studierna ger fullständig utdelning av studiepoäng från Oslo University College (30 ECTS-poäng) och kvalificerar till svenskt studielån och till att söka stipendier. Du kan välja att läsa på antigen höst- eller vårterminen. Välj en utbildning som ger dig mer än teori.

Kulturstudier


Läs mer     Beställ info


12 veckors studieresa till Afrika eller Sydostasien

Österlens folkhögskola har internationella linjer med inriktning Sydostasien Afrika, Sydasien, Ursprungsfolk och Östeuropa.

Specifikt för de internationella kurserna vid Österlens Folkhögskola är följande:
-samarbete med universitet som ger möjlighet till motsvarande 20 akademiska poäng (det finns särskilda krav beroende på vilken kurs det gäller - se kursplanerna)
-inriktning på Afrika, Sydasien, Östeuropa och Urbefolkningsfrågor (4x 25 platser)
-fältkurs på 12 veckor
-samarbete med organisationer och universitet i programländerna
-35 års erfarenhet

Österlens folkhögskola


Läs mer


Folkhögskolornas biståndskurser

Många folkhögskolor har kurser med internationell inriktning som tar upp biståndsfrågor. Här är en lista på de folkhögskolor som erbjuder sådana kurser.

Folkhögskolornas Informationstjänst


Läs mer


Bistånd: Jobb och utbildning

Omfattande information om bl a vilken utbildning du behöver om du vill jobba med biståndsarbete.
Sida


Läs mer


Bistånds- och utvecklingsutbildningar

Utbildningar med olika inrikningar på flera nivåer.
Amv


Läs mer