Arbete på Island


Utlandsjobb: Island
Jobb på Island som lämnats till den svenska arbetsförmedlingen.

Läs mer


Nordiska Jobb
Lediga jobb och aktuella rekryteringsaktiviteter i Norge, Finland, Danmark, Island och Sverige.

Läs mer


Sök efter drömjobbet i Europa
En databas där du kan leta efter arbetstillfällen i Europa, sök utifrån vilket företag du vill arbeta på, i vilket land, utifrån din utbildning eller vad du vill arbeta med. Här kan du hitta jobbet som tar dig runt Europa.

Läs mer


Nordisk informationsplats om studier och arbete
Detta är Nordiska ministerrådets informationsplats för privatpersoner och företag som rör sig över de nordiska gränserna och behöver information och vägledning. Under rubriken Privatpersoner hittar du som skall flytta, studera eller arbeta i ett annat nordiskt land information som är aktuell just för dig.Läs mer


Att arbeta i olika EU-länder samt Schweiz
Här finns omfattande landsspecifik information på svenska för nästan alla EU-länder!
- Här hittar du jobben
- Så ansöker du om jobb
- Uppehållstillstånd
- Skatter
- Arbetslöshetsförsäkring
- Socialförsäkring
mm
Välj det land du är intresserad av!

Läs mer


Jobb i Europa
Här kan du hitta jobb i hela Europa. Använd sidan till att söka jobb, skriva in din CV, få hjälp med praktiska bitar i en utlandsflytt.

Läs mer


EURES: Leva och arbeta i ...
Omfattande information för dig som funderar på arbete i ett annat EU-land! Välj det land du är intresserad av, och klicka sedan på:

- Arbets- och levadsvillkor för att få information om viktiga frågor som att söka bostad, skola, skatter, levnadsomkostnader, hälso- och sjukvård m.m.

- Arbetsmarknadsinformation för att få uppgifter om det aktuella läget på arbetsmarknaden i landet.

Läs mer


Arbetsförmedlingen på Island
Islands offentliga arbetsförmedling - Vinnumidlun.

Läs mer


Jobba på Island
Länkar till sajter för dig som vill jobba på Island, samlade av Infoteket.

Läs mer