Djurvård - Sponsorer
KY- utbildning till högre kvalificerad travhästskötare, 80 poäng

Du drömmer om att arbeta med travhästar. Du har gått gymnasiet, kanske naturbruk med hästhållning, du har ett stort intresse, mycket erfarenhet, du kanske har eller har haft egen häst eller så jobbar du redan inom hästbranschen.
Nu vill du skaffa dig en rejäl yrkesutbildning med examensbevis. Utbildningen är en eftergymnasial, fördjupad hästskötarutbildning för avel och uppfödning av travhästar, inkörning, körning, montèridning, licenstagning m.m. Utbildningen bedrivs på Öknaskolan i samarbete med proffessionellt träningsstall med rak- och rundbana. Du har möjlighet att bo och äta på skolan. Du kan ta med egen häst. Utbildningen är CSN berättigad. Anmälan m.m. finner du under"läs mer".

Öknaskolan


Läs mer


Hästentreprenör eller Möbelsnickare

Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd anordnar två spännande KY-utbildningar.

Hästentreprenör 80 KY-poäng– en utbildning inom hästbranschen för ledande befattning inom trav, turism och övrig hästnäring.

Möbelsnickare 40 KY-poäng – en utbildning som ger möjlighet till framtida yrke inom möbeldesign och tillverkning.

Fenix Kunskapscentrum


Läs mer


Agronom, ekonom, veterinär eller landskapsarkitekt

På SLU finns utbildningar för dig som vill ägna livet åt det levande. Du kan du bli ekonom, bioteknolog, biolog eller civilingenjör. Du kan bli hortonom, hippolog eller agronom. Du kan bli veterinär, landskapsarkitekt eller trädgårdsingenjör. Lantmästare, miljövetare, jägmästare, djursjukvårdare…

SLU


Läs mer


Campus Åre utbildningar i fjällmiljö

KY Eventproducent 40 p
Eventutbildningen utbildar dig i eventproduktion, marknadsföring och projektledning så du kommer in i eventbranschen. I Åre sker events och aktiviteter under hela året som utbildningen utgår ifrån och kombinerar teori och praktik vilket ger både färdighet, yrkesorientering och ett bra kontaktnät.

KY Hästguide med inriktning på turism och event 40 p
Hästturism utbildningen är den enda i sitt slag i landet och lär dig att arbeta med, sköta och driva ett hästturistföretag. Utbildningen sker i Åre kommuns skogs och fjällområden. Aktivitets- och upplevelseturism är en växande bransch som utbildningen är framtagen för att möta.

KY Vildmarksguide med inriktning på äventyrsturism 60 p
Detta är en aktuell och branschnära utbildning i Sveriges alpina upplevelse och äventyrscentrum. Här har du möjlighet att prova på flera olika aktiviteter och multisporter. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen och omfattar alla säsonger.

Campus Åre


Läs mer


Bli ridskolepedagog!

Ridskolan ställer krav på hög kompetens för att våra barn och ungdomar ska få en så bra lärmiljö som möjligt. Som ridskolepedagog utvecklar du den kompetensen. Du lär dig att hålla ridlektioner – praktiskt och teoretiskt, men du blir också bra på att organisera, driva företag och leda personal. Hästarnas skötsel, utfodring och välbefinnande och säkerhetsfrågorna har ridskolepedagogen ansvar för liksom ridskolans utvecklingsarbete. Dessutom är du efter utbildningen rustad för att ta hand om ridning för funktionshindrade.

Tenhults Naturbruksgymnasium


Läs mer


Djurvård, lantbruk och företagande, utbildning i tre steg

Utbildning som varvar teori och praktik och delvis kan läsas på distans.
Du kan välja att gå delar av utbildningen beroende på dina förkunskaper och vilka mål du har med din utbildning.

Första etappen ger Dig kunskaper att arbeta som djurskötare och maskinförare vid lantbruksföretag.

Efter andra etappen kan du arbeta som arbetsledare inom växtodling/maskin eller djurskötsel.

Etapp tre innebär att Du kan leda, planera och utvärdera ett lantbruksföretag ur ett företagsekonomiskt, socialt och miljöriktigt perspektiv.


Läs mer


KY Djurvård och biomedicinsk teknik

Jällaskolan i Uppsala driver landets första KY inom detta område. Utbildningen är tvåårig och vänder sig till den som vill arbeta professionellt med djur inom större djuranläggningar som myndigheter, institutioner och företag.

Särskild behörighet krävs inte. Av utbildningens 80 poäng utgör 28 poäng LIA, cirka 35 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd.


Läs mer


Driftledarexamen eller Gårdsmästarexamen

AKAVA – Vi utbildar för framtidens lantbruk! Den kompletta lantbruksutbildningen för dig som vill få nya kunskaper eller fördjupa dina tidigare kunskaper. Utbildningen är tredelad och börjar det med ett
Basår som leder till examen, Yrkesutbildad lantbruk. Bygg sedan på med ….
Fördjupningsmoduler. Du väljer mellan modulerna Ekonomi, Teknik, Djurskötsel, Växtodling eller Landsbygdsutveckling. Har du redan grundläggande lantbruksutbildning börjar direkt du direkt med en modul.
Driftledarexamen uppnås efter två moduler och
Gårdsmästarexamen efter tre moduler och ett examensarbete.

Utbildningen är ett samarbete mellan tre skånska skolor.
Nils Holgersson gymnasiet
Svalöfs gymnasium
Önnestadsgymnasiet

Läs mer


KY - Lantbruk eller Lantbruksföretag

Lantbruksföretag, 1 år
Entreprenörskap, arbetsledning, spetskunskaper inom teknik och djur.
Lantbruk – Basår, 1 år
Lantbruksteknik, lantbrukets djur, odling och miljö, lantbruksekonomi.


Läs mer


”Delikatessverkstan”

Ny och unik inriktning inom ett spännande område!

Åsbygdens naturbruksgymnasium startar höstterminen -07 en ny utbildning inom Småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. Den är unik i sitt slag och riksintaget ger elever från hela Sverige möjlighet att söka inriktningen.

Småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling är
utbildningen för elever som är företagsamma, kreativa och uppfinningsrika. Utbildning ger möjlighet att arbeta med alla sina sinnen och bara fantasin sätter gränser. Grunden får man i naturbrukets gemensamma kurser.

Våra övriga lokala inriktningar är: Skog, Skog/Jakt, Jordbruk, Hästhållning och Djurvård.

Programmet är riksrekryterande.

Åsbygdens Naturbruksgymnasium


Läs mer


Lantbruk, hundar, NV eller skogsmaskiner?

Om du är intresserad av djur och natur och vill gå din gymnasieutbildning i en naturnära miljö ska du välja naturbruksprogrammet på Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium.
Välj mellan 4 olika inriktningar:
· Natur miljö och vetenskap med riksintag
· Hund
· Jordbruk och djur
· Skogsmaskinteknik med riksintag
Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium

Skolan är riksrekryterande.


Läs mer


Gymnasieutbildningar till häst!

Riksanläggningarnas gymnasieutbildningar har riksintag:
Wångens travgymnasium
-med inriktning travsport.
Strömsholms Gymnasium
- med inriktning ridsport
Flyinge Hippologigymnasium
- förbereder bl. a för högre studier

Skolorna är riksrekryterande.


Läs mer


Estetiska Programmet, NEW STAGE CIRKUS - UNIK GYMNASIEUTBILDNING I YSTAD

Sydskånska Gymnasieförbundet- Österportgymnasiet har sedan ht -04 ett spännande gymnasieprogram i samarbete med cirkusgruppen Zin-Lit. Inriktningen är New Stage Cirkus.
Du får under tre år arbeta med cirkus, dans, teater och musik. Du får också grundläggande träning i golvakrobatik, luftakrobatik och parakrobatik. För dig som är intresserad av hästar finns också inriktning scenisk hästkonst. Du får samtidigt en bred teoretisk grund som ger dig behörighet till de flesta vidareutbildningarna, både inom och utanför det sceniska utbildningsområdet.
Kontakta syv Per Hagelin 0411-577781 E-post [email protected] eller Zin-Lit 0411-551015/0703-706521


Läs mer