SyoNytt nr 41/05
SyoNytt nr 41 2005

nr: 41 - 2005

Redaktören tipsar

-
Var med i Sveriges största undersökning om karriär, arbetsliv, mångfald och framtid!

Annonsörer:


- Automationstekniker- eftersökt kompetens inom industrin
- Studera i exotisk miljö!
- Språk - Folkmusik - Konst vt 2006

- Collegeår med streetdans
- Lediga folkhögskoleplatser vt 2006
- Mediautbildning ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper
-
Silversmide förenar hantverk och design
-
Humanus Gymnasium - en ny stjärna på Lunds pedagogiska himmel
-
Eventkoordinator – bli en professionell arrangör!
-
Didaktus sätter dig i centrum
-
Lärarutbildning på distans - en succé!
- KY Reklam och marknadsföring - start januari 2006
-
KY Djurvård och biomedicinsk teknik
Nya länkar om arbete och studier i Sverige
Nya länkar om arbete och studier utomlands
VAR MED I SVERIGES STÖRSTA UNDERSÖKNING OM KARRIÄR, ARBETSLIV, MÅNGFALD OCH FRAMTID!
KarriärIndex 2006 är en stor undersökning som undersöker hur framtidens potentiella arbetstagare; yrkesverksamma akademiker, högskolestudenter och gymnaisestudenter, ser på arbetsliv, karriär, mångfald och framtid. Fyll i deras enkät och var med i utlottningen av finfina priser såsom resor, dvd:s, mobiltelefoner osv.
Var med och påverka din framtid!

Läs mer >>
AUTOMATIONSTEKNIKER - EFTERSÖKT KOMPETENS INOM INDUSTRIN
Företagen automatiserar sin produktion i allt högre grad och är i behov av medarbetare som kan driftsätta och underhålla automatiserade tillverkningssystem. Du får en mycket god kompetens inom området och möjlighet att skapa ett stort kontaktnät mot företag genom vårt samarbete med industrin.

Sök Skara Lärcentrums KY-Automationstekniker 80p, en
utbildning med stora framtidsutsiker. Sista ansökningsdag 30 december.

Läs mer >>STUDERA I EXOTISK MILJÖ!
-språk, idrott, utvecklingsstudier turism och mycket mer!
Gateway College erbjuder norska, svenska och danska studenter att studera på orter de flesta bara kan drömma om: Bali, Kuba, Brasilien Mexiko, Kanada, Paris, Spanien och New York

Så varför inte koppla av en eller två terminer från studierna i Sverige? Kurserna är studiemedelsberättigade och kan ingå i en svensk eller utländsk akademisk examen. Gateway college samarbetar med norska högskolor och anlitar lärare med stor erfarenhet. Undervisningen är i huvudsak på norska men vissa avsnitt kan vara på engelska. Kurserna avslutas med examen på respektive studieort och sedan kan du ta semester direkt.

Ta kontakt med Hege Oleivsgard [email protected] så får du referenser till svenska studenter som deltagit i kurserna.


Läs mer >>

SPRÅK - FOLKMUSIK - KONST VT 2006
Braheskolan Visingsö erbjuder en mängd intressanta kurser i Sverige och utomlands. Sök nu!

Läs mer >>

COLLEGEÅR MED STREETDANS
Sundbybergs folkhögskola och Danshögskolan genomför tillsammans ett konstnärligt collegeår för streetdansare. Tanken är att lära unga begåvningar att hantera sin kropp professionellt – och parallellt kunna läsa upp sina skolbetyg på en folkhögskola.

Läs mer >>

LEDIGA FOLKHÖGSKOLEPLATSER VT 2006
Här hittar du de folkhögskolekurser som startar våren 2006 och som har lediga platser!

Läs mer >>

MEDIAUTBILDNING GER DIG BÅDE PRAKTISKA OCH TEORETISKA KUNSKAPER
Mediautbildningen "Information och Service" erbjuder arbetsförberedande kunskap inom olika delar av mediaområdet med huvudinriktning på grafiskt datorarbete. Målet är att du ska få teoretiska och praktiska kunskaper och att få träna dessa i en verklig arbetssituation. Du får arbeta med att ta fram olika typer av medieprodukter och lära dig nyttan/användbarheten av olika datorprogram genom olika typer av projekt.
Furuboda Folkhögskola

Läs mer >>

SILVERSMIDE FÖRENAR HANTVERK OCH DESIGN
En av Sveriges mer kända designers just nu är Efva Attling, fotomodellen som blev silversmed och öppnade exklusiva ateljéer med smycken för världens kändiselit. Bakom denna framgångssaga hittar vi läraren Ann-Sofi Forsman, som sysslat med smide i över 20 år. Folkuniversitetet har ett framgångsrikt utbildningskoncept, som innebär både stor efterfrågan på kurser, men också många elever som själva efter avslutad utbildning når långt inom konsten.

Läs mer >>

HUMANUS GYMNASIUM - EN NY STJÄRNA PÅ LUNDS PEDAGOGISKA HIMMEL
Humanus startade HT-05 med 56 elever på samhällsvetenskapliga programmet i öppna, moderna studielokaler där eleverna har egen dator i trådlöst nätverk. Du som elev är i absolut centrum, vi utformar tillsammans din individuella studieplan och följer dina framsteg fortlöpande.

Vi har nära kontakt med det lokala näringslivet på båda sidor om Sundet. Kunskap om vår miljö och internationella förhållanden får du genom Globes nätverk med 14000 skolor. Gratis skollunch serveras på restaurang CC-House alldeles i närheten. Vi arbetar med strukturerade teman och dina lärare jobbar i lag. Medinflytande är en självklarhet. Du får en unik framtidskompetens genom samarbete med unga, entusiastiska lärare.

Läs mer >>

EVENTKOORDINATOR – BLI EN PROFESSIONELL ARRANGÖR!
För dig som vill arbeta som arrangör inom upplevelseindustrin i samband med olika evenemang, såsom festivaler, mässor eller sportevents. Vi samarbetar bl a med musik- och eventbranschen, samt idrottsrörelsen. Utbildningen startar den 30 januari, 2006.

Sök senast den 15 december

Läs mer >>

DIDAKTUS SÄTTER DIG I CENTRUM
Vi anpassar utbildningen efter ditt och de andra elevernas enskilda behov så långt det är möjligt. För att inlärningen ska fungera väl är det också viktigt med ordning och reda. Didaktus har tre gymnasieskolor i Stockholm - Liljeholmen, Norrmalm och Jakobsberg.

Didaktus erbjuder fem gymnasieprogram
» Naturvetenskap
» Samhällsvetenskap
» Hälsopedagogik
» Omvårdnad
» Barn- och fritid

Ämnen i samverkan
Inom de fem programmen finns flera inriktningar och tillval att välja bland:
» medicin, biokemi, odontologi eller humaniora för naturvetenskapsprogrammet
» ekonomi, juridik, journalistik eller samhällsmedicin för samhällsvetenskapsprogrammet
» pedagogik/social verksamhet för barn och fritidsprogrammet i Jakobsberg även katastrofräddning och medieproduktion som tillval.

Läs mer >>

LÄRARUTBILDNING PÅ DISTANS - EN SUCCÉ!
Tre sökande till varje plats blev resultatet när Högskolan Dalarna bestämde sig för att ge lärarutbildningen helt på distans från vårterminen 2006. 179 sökande, som kommer från Kalix i norra Sverige ner till Frankrike och Tyskland. Utbildningen har 60 platser, fördelade på 15 på varje inriktning: svenska, samhällskunskap, moderna språk och kultur och livsmiljö.

Många högskolor samarbetar idag med lärcentra om lärarutbildning, men intresset för Dalarnas utbildning visar på ett behov för "heldistans". Detta har Lärarutbildningskonventet, där alla högskolornas lärarutbildningar är med, tagit fasta på och utreder möjligheterna att ge en gemensam nationell lärarutbildning på helt distans. Ett arbete som har fått stöd av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, www.netuniversity.se.

Läs mer >>

KY REKLAM OCH MARKNADSFÖRING - START JANUARI 2006
KY Reklam och marknadsföring - från strategi till praktiskt genomförande, en tredjedel av utbildningen ute på arbetsplatser.
Studium

Läs mer >>KY DJURVÅRD OCH BIOMEDICINSK TEKNIK
Landets första KY inom detta område startar den 16 januari på Jällaskolan i Uppsala. Utbildningen är tvåårig och vänder sig till den som vill arbeta professionellt med djur inom större djuranläggningar som myndigheter, institutioner och företag.

Särskild behörighet krävs inte. Av utbildningens 80 poäng utgör 28 poäng LIA, cirka 35 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Ansökan ska vara inne 2005-12-01.

Läs mer >>

FÖR DIG SOM VILL GÅ TILL SJÖSS!
sjofart.org är en sajt som informerar om jobb till sjöss och hur man utbildar sig till dessa. Mycket bra länkar till utbildningar & rederier.
Läs mer >>


SVAG SATSNING PÅ VÄGLEDNING I SKOLAN - TROTS ÖKAT BEHOV

Fler utbildningsmöjligheter och en global arbetsmarknad har ökat elevernas behov av vägledning. Trots det saknar nästan hälften av vägledarna i grundskolan utbildning. Styrningen från kommunerna är svag och utvärderingar sällsynta.

- Skolan lyckas inte ge eleverna en koppling mellan vad de läser och vilka möjligheter till utbildning som sedan finns, säger Annica Thomas, undervisningsråd på Skolverket.
Läs mer >>


DEN SEGLANDE GYMNASIESKOLAN
Öckerö gymnasium bedriver den seglande gymnasieskolan som är ett treårigt program som hämtat stora delar av kursplanen från samhällsvetenskapligt program. En tredjedel av utbildningstiden är sjöförlagd – 3 månader varje år – och under den tiden förflyttar man sig runt Atlanten. Spanien, Sydamerika, USA, Karibien är några av de ställen som besöks.
Läs mer >>


VERKTYGSMAKARE

Sveriges enda utbildning till verktygsmakare är en KY - utbildning (60 KY-poäng, dvs 1 1/2 års studier) i Mjölby. Utbildningen skall ge kunskaper i verktygstillverkning och verktygskonstruktion samt god erfarenhet i
handhavandet av vanligen förekommande maskiner och utrustningar samt att utifrån god materialkännedom kunna konstruera press och formverktyg.
Läs mer >>


LÄKARPROGRAMMET: TRYGGAD FRAMTID I SLITIGT STATUSYRKE
Framtiden för blivande läkare ser relativt ljus ut. Inom tio år kommer de stora pensionsavgångarna att skapa lediga jobb och redan idag råder det brist på läkare inom allmänmedicin, psykiatri och geriatrik. Hur bra arbetsmarknaden kommer att bli för dagens läkarstudenter beror dock främst på landstingens framtida ekonomi och deras förmåga att nyanställa läkare.
Läs mer >>


HUR BLIR JAG SEXOLOG?
I dagsläget finns det ett helt utbildningsprogram till certifierad sexolog vid Göteborgs universitet. Vid Malmö högskola finns en 10-poängskurs i sexologi. RFSU har i samarbete med Ersta Sköndals högskola anordnat 10-poängskurser i klinisk sexologi. Den sistnämnda har varit med fokus på ett psykodynamiskt innehåll, till skillnad mot andra utbildningar med mer biologisk inriktning.

För att bli auktoriserad sexolog så krävs det bland annat minst 4-årig högskoleutbildning med yrkesexamen samt 60 poäng i sexologi. Mitt råd är att du satsar på en ordentlig grundutbildning till exempel psykolog, barnmorska eller läkare och därtill kompletterar med kurser i sexologi. Genom att ha ett helhetsperspektiv på kropp och själ, så är det lättare att förstå både grundproblematik och symtombild.
Läs mer >>


SEXOLOGI 10 P VID MALMÖ HÖGSKOLA

Kursen ger grundläggande kunskaper om sexualitet som företeelse och sexologi som kunskapsområde. Vidare ger den ökad förståelse för sexualitetens roll i det västerländska samhället samt en ökad beredskap för att möta sexuella frågor och problem i människobehandlande verksamheter.

Särskild behörighet: 80 poäng inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogrammet alternativt inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.
Läs mer >>


SÅ HÄR MYCKET TJÄNAR UNGDOMAR
SCBs information om inkomster för ungdomar i åldern 16 - 29 år.

Ungdomar under 25 år hade lägre inkomster 2003 än 1991. Män hade större tillgångar och lägre skulder än kvinnor. Ungdomsgruppen hade en inkomstsvacka under mitten av 1990-talet. Gruppen under 25 år hade 2003
inte kommit upp i samma inkomstläge som 1991, räknat i 2003 års priser. Åldersgruppen 25-29 hade däremot en högre inkomst 2003 än 1991.
Läs mer >>


17 PROJEKT FÖR BÄTTRE LÄRARUTBILDNING

Sammanlagt 22 lärarutbildningar står bakom de 17 projekt som vill vara med i KK-stiftelsens IT-satsning.17 projekt har sökt medel ur KK-stiftelsens satsning på IT i lärarutbildningen. KK-stiftelsen kan bara stödja några av initiativen. "Men alla förslagen borde i en eller annan form genomföras", menar Yngve Wallin, programansvarig för IT i lärarutbildningen.
Läs mer >>


METEORLOGUTBILDNINGEN I STOCKHOLM

Stockholms universitet har meteorologutbildningen. Här finns även allmän information meteorologyrket.
Läs mer >>


TRUMSKOLAN PÅ NÄTET

Folkuniversitetet har gjort Europas största trumskola på nätet. Webblektioner med över två timmar film.

36 lektioner ska kunna hjälpa dig som är nybörjare, eller som har spelat ett tag, att utvecklas i konsten att spela trumset.
Allt fritt att använda genast!
Läs mer >>


DANS OCH DESIGN - NYHET PÅ GYMNASIET!

Att dansa och sjunga är mitt liv. Min framtidsdröm är att designa möbler säger två förväntansfulla elever vid Folkuniversitetets nya gymnasium i Skövde med två specialinriktningar, musikal och design.
Läs mer >>

HANDBOK I SKOLUTBYTEN
Centrum för Internationellt Utbyte har gett ut en handbok som riktar sig till dig som arbetar med internationalisering i skola och kommun. Den visar hur skolutbyten kan användas för att utveckla undervisningen och bidra till att nå läroplanernas internationaliseringsmål.

- Hur lägger jag upp ett bra program under utlandsfasen?
- Hur får jag med mig eleverna på ett bra sätt redan från början?
- Vad packar jag i resväskan?
- Hur hittar jag en utländsk samarbetspartner?
Läs mer >>


STIPENDIER TILL CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY I AUSTRALIEN
Har du höga gymnasiebetyg och vill åka till Australien och plugga? Central Queensland University utlyser stipendier till internationella studenter där stipendiaterna får 20 % rabatt på terminsavgiften.
Läs mer >>


TILL JAPAN PÅ EN BEGRÄNSAD BUDGET?

Afffordable Japan ger dig tips på hur man kan turista i Japan även om budgeten är begränsad. Här finns även konkreta exempel på vad olika saker kostar.
Läs mer>>


SVENSKA FOLKHÖGSKOLAN I FINLAND

Svenska Folkhögskolor - i Finland! Massor av spännande utbildningar, något för dig som vill upptäcka Finland men prata svenska!
Läs mer >>


EXPORTSÄLJARPROGRAM GENOM EXPORTRÅDET

Exportrådets Exportsäljarprogram är ett internationellt traineeprogram som varvar exportpraktik i ett mindre företag med exportseminarier i Sverige och utomlands under sex månader. Programmet riktar sig till Dig som är nyutexaminerad och arbetslös ekonom eller ingenjör med internationell inriktning, goda språkkunskaper och intresse av att satsa på en internationell karriär i små och medelstora företag.
Läs mer >>


GRIFFITH UNIVERSITY I BRISBANE ERBJUDER STUDIER I KOMBINATION MED PRAKTIK
På Griffith University kan du nu kombinera dina studier med studierelaterat arbete i Australien, sk Internship. Det finns även möjlighet att inom vissa program på Griffith göra din internship i ett annat land än Australien sk. Offshore Internship. På Griffith kan du göra intership både som Study abroad student och som programstudent. Detta innebär att du läser 1- 2 kurser på skolan och arbetar ett visst antal timmar på ett företag som skolan ordnat efter dina preferenser. Fördelen med detta är att det kan större möjligheter att få jobb inom ditt ämnesområde samtidigt som du får erfarenhet av både arbete och studier utomlands.
Läs mer >>


EU-LÄNKAR
Information om vad som gäller inom EU. Svarar bl a på frågor om:
-Anställning
-Social trygghet
-Gränsöverskridande arbetstagare
-Skatter
-Att studera i ett annat EU-land
-Erkännande av kvalifikationer
-EU-medborgarskap
-Uppehållsrätt
-Resor
-Konsumentskydd
-Bil
-Körkort
Läs mer >>


SYO-NYTT
utkommer 3-4 gånger i månaden under större delen av året. I SyoNytt redovisas ett urval av de nya länkar om arbete och utbildning i hela världen, som under den senaste tiden lagts in i SyoGuiden.

Vi vänder oss främst till gymnasieelever och studenter, men nyhetsbrevet skall också tjäna som fortbildning och inspirationskälla för vägledningspersonal och lärare vid skolor, universitet och arbetsförmedlingar.

ANNONSERA I SYO-NYTT! 7.500 PRENUMERANTER .
För information om hur du annonserar i SyoNytt och SyoGuiden, kontakta Johanna Boussard:
tel 046 - 211 23 70 eller [email protected]

HÄR KAN DU PRENUMERERA PÅ ELLER AVBESTÄLLA SYO-NYTT
Du har väl tipsat dina vänner om SyoNytt och SyoGuiden?
http://www.syoguiden.com/default2.asp?ID=456&ID2;=0

TIPSA SYOGUIDENS REDAKTION
Tipsa oss när du hittar information
som du tycker bör vara med i SyoGuiden.
Johanna Boussard
Tel: 046 - 211 23 70
E-post: [email protected]
URL: http://www.syoguiden.com

Redaktionen
Beställ/Avbeställ Nyhetsbrevet
Annonsera på SyoGuiden
Om SyoGuiden