SyoNytt nr 4/06
SyoNytt nr 4 2006

nr: 4 - 2006

Redaktören tipsar

- Nytt kapitel i SyoGuidens handbok: Trainee


Annonsörer:


- Sommarkurser på folkhögskola
- Mo Gård: Teckenspråkig folkhögskola
- Brittiska och irländska universitet i Sverige!
- Skogligt basår
- Work Abroad Tour - mässa om att jobba utomlands
- Miljö- och teknikintresserad? – KY i Landskrona!
-KY - Väktare och Skyddsvakt
- Wendelsbergs folkhögskola
- En meningsfull vardag - arbeta med funktionshindrade barn
- Bäst i Väst ? Ligg steget före med rätt utbildning!
- Ambulanssjukvård
- Ny infosajt om socialförsäkringen för dig som är ung

- Sverigefinska folkhögskolan
- Ta en Cambridgeexamen vid Folkuniversitetet
- AFS Interkulturell Utbildning
- Uppskattad konstskola i Stockholm
- Unik utbildning inom ljusdesign hösten 2006
-
Akademi Båstad

Nya länkar om arbete och studier i Sverige
Nya länkar om arbete och studier utomlands
NYTT KAPITEL I SYOGUIDENS HANDBOK: TRAINEE
Siktar du på ett toppjobb inom ett företag eller en organsiation? En plats på ett traineeprogram innebär en fantastisk chans att nå de mest eftertraktade jobben på hela arbetsmarknaden!

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara trainee, vilka möjligheter det ger och vilka krav som ställs. Du får även tips om hur du hittar och söker traineetjänster, och vad du bör tänka på när det gäller lön och anställningsförhållanden.

Läs mer >>

SOMMARKURSER PÅ FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolorna erbjuder massor av spännande sommarkurser! De flesta av kurserna är korta, vanligast är 5-dagarskurser! Här finns alla sommarkurser på Sveriges folkhögskolor samlade. Skäm bort dig själv i sommar - frossa i en kul sommarkurs!

Läs mer >>

MO GÅRD: TECKENSPRÅKIG FOLKHÖGSKOLA
Skolan är en teckenspråkig folkhögskola med två huvudinriktningar. Dels en tvåårig teckenspråkslinje för hörande och dels en verksamhet för döva/gravt hörselskadade ungdomar och vuxna med ytterligare funktionshinder samt vuxna dövblinda. Samtliga elever på skolan; både döva, dövblinda och hörande, studerar i samma byggnad och det ger goda möjligheter till att praktisera teckenspråket även under raster.

Mo Gård Folkhögskola är också en av landets mindre folkhögskolor och har många av ”den lilla skolans fördelar”, när det gäller gemenskap, delaktighet och trygghet. För våra funktionshindrade elever erbjuder skolan individuellt anpassade folkhögskolekurser i skola och boende. Skolan erbjuder full tillgänglighet för rörelsehindrade.

Läs mer >>

BRITTISKA OCH IRLÄNDSKA UNIVERSITETET I SVERIGE!
Ta vara på tillfället att träffa engelska och irländska universitet när de är i Sverige. GOStudy - IGS är svenska representanter för ett par skolor från de brittiska öarna och de har informationsdagar runt om i Sverige i februari. Då kan du ställa alla dina frågor om studier i Storbritannien och Irland! Här finns datum och plats! Universitet från Australien, Schweiz och Norge är också på plats.

Läs mer >>

SKOGLIGT BASÅR- EN SATSNING FÖR ATT FÅ FLER KVINNOR I SKOGSNÄRINGEN
Garanterad plats till Skogsmästarprogrammet på SLU.
Det behövs fler kvinnor i skogsbruket! Skogligt basår är en unik satsning för att stödja kvinnor som vill skaffa sig behörighet till skogsmästarprogrammet, SLU. Stödet består i ett utbildnings- och praktikpaket, som ger behörighet till skogsmästarprogrammet. Basåret har 16 platser. Vid lika meriter har underrepresenterat kön förtur. Detta är en satsning för att få fler kvinnor till skoglig utbildning, vi ser gärna kvinnliga sökande.
Läs mer på Skogsmästarskolans hemsida

Läs mer >>

WORK ABROAD TOUR - MÄSSA OM ATT JOBBA UTOMLANDS
Jobbmässa för dig som är intresserad av att arbeta utomlands. Mässans fokus
ligger på sommar- och säsongsjobb främst inom service, turism, hotell- och
restaurangbranschen. Utländska arbetsgivare, rekryteringsföretag, organisationer och arbetsförmedlare från olika länder i Europa kommer att
delta. Mässan kommer finnas i följande städer:

14 februari Västerås, Arbetsförmedlingen, Stora gatan 33
15 februari Eskilstuna, Arbetsförmedlingen, Kungsgatan 13
16 februari Uppsala, Arbetsförmedlingen, Bangårdsgatan 3 (vid Resia)
17 februari Stockholm, Arbetsförmedlingen Utland, Sveavägen 24-26

För mer information ring: 08-508 822 00

MILJÖ- OCH TEKNIKINTRESSERAD? – KY I LANDSKRONA!
Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag i regionen och Lunds Tekniska Högskola. Efter utbildningen kan du bl a arbeta som produktionstekniker, miljö- och/eller kvalitetsansvarig på ett företag eller offentlig organisation. Samordning, beredning, planering och produktutveckling inom både produktion och underhåll kan vara konkreta arbetsuppgifter att arbeta med. 26 veckors praktik på olika företag.
TechFuturum Landskrona

Läs mer >>

KY - VÄKTARE OCH SKYDDSVAKT
Bevakning 60p - utbildar till väktare och skyddsvakt för att kunna arbeta förebyggande mot brand, brott och skador. Problemlösande metoder med förståelse för människors beteende och behov. Bakgrunden är det moderna samhällets mer komplicerade natur, polisens minskade resurser och att bevakningsföretag anlitas till allt fler arbetsuppgifter.Etik, moral och kommunikation löper som en röd tråd genom hela utbildningen.
Techfuturum i Landskrona. Öppet hus den 6:e april!

Läs mer >>

WENDELBERGS FOLKHÖGSKOLA
Wendelsbergs folkhögskola ligger i ett vackert träslott från slutet av 1800-talet . Program som erbjuds:
-Allmän linje - Kultur/Drama
-Allmän linje - Samhället
-Allmän linje - Människan
-Allmän linje - Naturen
-Fritidsledarutbildningen
-ANT-pedagog
-Teater och skolscen

Läs mer >>

EN MENINGSFULL VARDAG - ARBETA MED FUNKTIONSHINDRADE BARN
Vill du hjälpa, stödja och arbeta med barn och ungdom med funktionshinder? Då finns en ny KY-utbildning i Munkfors för dig!

Programmet "Assistenter till barn och ungdomar med funktionshinder" är en väletablerad ettårig KY-utbildning med målsättning att utveckla kunskap, nya metoder och bestående kompetens hos människor i barnens närhet. Utbildningens verklighetsförankring är stor, det läggs stor vikt vid studiebesök, pröva-på-aktiviteter och praktik.
Huvudmoment i utbildningen:
-personlig vård och dagliga aktiviteter
-diagnoser och funktionshinder
-lek, fritidsverksamhet och handikappidrott
-familjen
-särskilt stöd och service

Efter kursen kan du söka jobb som personlig assistent. Satsa på ett jobb som ger dig och brukaren en meningsfull vardag!! För mer info, gå vidare till vår hemsida, där du klickar på "Utbildning" uppe till höger och sedan väljer "KY Assistentutbildning".
Kontaktperson Lena Stenson telnr: 0563-54 11 54, faxnr: 0563 - 54 11 88.

Läs mer >>

BÄST I VÄST? LIGG STEGET FÖRE MED RÄTT UTBILDNING!
Kvalificerade Yrkesutbildningar i Uddevalla

·Hälsa, hälsovägledning och friskvård
·Skrädderi/Högre skrädderi och ateljékonfektion
·Turism – reseledare – reseproducent - receptionist
·Vård och omsorg – med specialkompetens på distans
·Ambulanssjukvård – en påbyggnadsutbildning
Utbildningarna utformar vi i nära samarbete med branschorganisationer och arbetslivet, för att tillgodose de olika branschernas behov av kompetens och utveckling. Det ger dig en unik chans att knyta kontakter med etablerade företag och olika arbetsplatser, vilket ger stora möjligheter till jobb efter utbildningen.

Läs mer >>

AMBULANSSJUKVÅRD
Bli en trygg Ambulanssjukvårdare!
En riksrekryterad påbyggnadsutbildning som ger en kompetens som motsvarar de grundläggande yrkeskrav som krävs inom ambulanssjukvården.
Planerad start i augusti 2006 på Komvux i Uddevalla.

Läs mer >>

NY INFOSAJT OM SOCIALFÖRSÄKRINGEN FÖR DIG SOM ÄR UNG
På nya www.forsakringskassan.se finns massor med bra information om bidrag och ersättningar från socialförsäkringen för dig som är ung. Bland annat kan du läsa om bostadsbidrag, tandvård, pension samt om vad för slags ersättning du kan få om du blir sjuk eller får barn. Att känna till socialförsäkringen i stora drag är en bra förberedelse på vuxenlivet. Oavsett om du bor och studerar eller arbetar Sverige eller någon annanstans i världen.

Läs mer >>

SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN
Svefi är en mångkulturell mötesplats där olika kulturer och traditioner blandas. Ett av skolans mål är att via internationellt samarbete och distansstudier öka förståelsen mellan människor. Den särpräglade studiemiljön fylld med kontraster är en del av vår pedagogik.

Vi erbjuder kurser inom bland annat konst, musik, kropp och själ, ljudteknik, performance art, Ryssland, studiomusik samt allmänna linjer och andra kurser. Dessutom har vi en kvalificerad yrkesutbildning med inriktning ljusdesign.

Läs mer >>

TA EN CAMBRIDGEEXAMEN VID FOLKUNIVERSITETET
Cambridgediplomet ger dig behörighet till universitet och högskolor i andra länder. Det är ett kunskapsbevis som är giltigt under obegränsad tid. Många företag betraktar Cambridgediplomet som ett bevis på att den anställde klarar att sköta sitt arbete på engelska.

Läs mer >>

AFS INTERKULTURELL UTBILDNING -
ANSÖK TILL SKOLPROGRAMMET FÖRE 1 MARS!

Du kan välja att läsa ett år utomlands med AFS under din tid på gymnasiet. Ett år där du lär känna ett annat land, andra människor och en ny skola. Under din tid som AFS-are bor du i värdfamilj och går i skolan. Du kan välja att åka på våren eller hösten och vara borta i 10 månader. Ingen annan organisation erbjuder ungdomsutbyten med så många länder som AFS. Du kan resa till alla världsdelar och lära dig en mängd olika språk. I kursavgiften ingår förutom boende i familj och alla skolkostnader även försäkringar, förberedelseläger och hemkomstläger i Sverige samt 2-3 läger i värdlandet. Du som vill ut i världen bör vara nyfiken, öppen och intresserad av andra människor. Vi intervjuar alla som söker!

Antalet platser och länder dit vi skickar studenter kan variera något från år till år. Kontakta kontoret om du är osäker eller undrar över något.

AFS Intercultural Programs Sweden
Tullgårdsgatan 10
S-116 68 Stockholm
SWEDEN
Phone:+46-8-406 00 00
Fax: +46-8-406 00 04
www.afs.se
[email protected]

Läs mer >>

UPPSKATTAD KONSTSKOLA I STOCKHOLM
Konstskolan Basis är en ettårig heltidsutbildning med kroki, måleri, modellmåleri, teckning, skulptur, illustration, grafik och grafisk design. Vi erbjuder inspirerande miljö, erfarna pedagoger och ett härligt 1700-talshus på Södermalm.

Vi hjälper både dig som önskar förbereda din ansökan till de konstnärliga högskolorna och dig som vill undersöka och utveckla din talang utan att riktigt veta vart det ska leda. Undervisningen är schemalagd och lärarledd med ett litet inslag av självständigt arbete. Vi utbildar på två nivåer, grundutbildning och fördjupad grundutbildning, beroende på elevens erfarenhet. På fördjupningsåret har eleverna egna ateljeplatser.

Ett år på konstskola är fantastiskt roligt och utvecklande. Välkommen till vår hemsida eller ring 08-642 44 13.

Läs mer >>

UNIK UTBILDNING INOM LJUSDESIGN HÖSTEN 2006
I september 2006 kommer Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda att starta en 2-årig kvalificerad yrkesutbildning med inriktning ljusdesign. Det finns idag ett ökande intresse och förståelse för ljusets betydelse i byggd miljö. De flesta uppdrag inom arkitektur och byggnad inkluderar idag även en ljussättningsprocess. En ljusdesigner arbetar ofta med hela planeringsprocessen av offentliga ljussättningsprojekt, såväl inomhus som utomhus.

De teoretiska studierna i utbildningen som fokuserar på ämnen som ljussättning, ljuslära, ljusdesign inomhus och utomhus men även innehåller inslag av tex matematik, marknadsföring, formgivning och ljudteknik skall varvas med praktisk ljussättning inom de skilda områden som en ljusdesigner arbetar med. Knappt en tredjedel av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser (Lärande i arbetet).

Läs mer >>

AKADEMI BÅSTAD
erbjuder sju kvalificerade yrkesutbildningar:
- Guide/Reseledare
- Gastronomisk Restaurang
- Akutsjukvård i Hemmet
- Mediesäljare
- Turism & Service
- Radiomedia
- Progressivt ledarskap

Läs mer >>


TEMALÖRDAGAR PÅ INFOTEKET I MALMÖ
Under våren kommer Infoteket att arrangera ett antal temalördagar. Representanter från branschernas olika skolor finns på plats mellan kl 11 och 13 medan Infoteket som vanligt är öppet lördagar kl 10 - 14.

28/1 Vårdutbildningar i Skåne
11/2 Utbildningar i Danmark
4/3 Utlandsutbildningar
25/3 Gröna utbildningar
Läs mer >>


FRAMTIDSUTSIKTER FÖR 81 AKADEMIKERYRKEN

En sammanställning av hur SACO:s förbund ser på arbetsmarknaden 2010. De delar upp yrkena i tre huvudgrupper, de som det råder brist inom, de som är i balans och de som har överskott. Intressant läsning!
Läs mer >>


LEGITIMATION INFÖRS FÖR NYA GRUPPER I SJUKVÅRDEN
Det införs legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. I dag sade socialutskottet ja till regeringsförslaget som innebär fyra nya legitimationer inom sjukvården.
Läs mer >>


YRKES-SM 17–20 MAJ 2006 I GÖTEBORG

Yrkesverksamma ungdomar upp till 22 år tävlar och visar upp ett 40-tal yrken under spännande former. Det är ett perfekt tillfälle att ge ungdomar inblick i olika yrken. Kom och bli en del av ett växande yrkessverige!
Läs mer >>


LISTA PÅ NATIONELLA BRISTYRKEN
Här är AMS lista på nationella bristyrken.
Läs mer >>


8 000 AKADEMIKER KAN FÅ NY JOBBCHANS GENOM AMS SAMARBETE MED BEMANNINGSFÖRETAG
Regeringen aviserade i höstas ett uppdrag till AMS att genom samarbete med bemanningsföretagen ge arbetslösa akademiker jobbchans i små och medelstora företag. Nu har regeringen anvisat 515 miljoner kr för i genomsnitt 4 000 platser per sexmånadersperiod under 2006. Bemanningsföretagen får 10 000 kronor för varje månad de anställer en akademiker som var och en anställs på längst sex månader.
Läs mer >>


UTLÄNDSKA LÄRARE MED SVENSK BEHÖRIGHET FÅR JOBB

Utländska lärare med svenskt behörighetsbevis har en stark ställning på arbetsmarknaden. Behöriga invandrade lärare har i lika hög grad tillsvidareanställning som svenska lärare. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Samtidigt finns också en del nedslående resultat i rapporten. Vägen till svensk lärarbehörighet är ofta lång och snårig med otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter och avsaknad av samlad information.
Läs mer >>


FOLKHÖGSKOLORNA FÅR FLER SÖKANDE
Antalet sökande till folkhögskolorna ökar. Jämfört med fjolåret har antalet sökande till den allmänna kursen ökat markant. Detta beror på att allt fler ungdomar inte klarar gymnasiestudierna.
Läs mer >>


BRIST PÅ LÄKARE & TANDLÄKARE

Efterfrågan på läkare är fortfarande större än tillgången. Detta trots att antalet läkare ökat med 4 500 sedan 1995. När det gäller tandläkare är obalansen ännu större. Både läkar- och tandläkarutbildningen måste därför byggas ut.
Det skriver Socialstyrelsen i en rapport som överlämnas till regeringen idag.
Läs mer >>


DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL HÖGSKOLEPROVET!
Datumen för sista anmälningsdag till högskoleprovet är de samma varje år. 15 februari är sista anmälningsdag till vårens prov. 15 september är sista anmälningsdag till höstens högskoleprov.

På många orter kan du ansöka och betala avgiften via internet. Här kan du anmäla dig och få mer information!
Läs mer >>

FRIÅR LÖSTE DERAS LÄNGTAN TILL SPANIEN
Siv och Lars valde båda Spanien för att tillbringa ett friår från sina respektive jobb i Sverige. Lars ville förverkliga drömmen han haft sedan han var 20 år. Siv kom för att hämta hem en del av henne som hon lämnade kvar här för 30 år sedan. Deras gemensamma nämnare är kommentaren: —Jag har aldrig mått så här bra!
Läs mer >>


STIPENDIER TILL GRIFFITH UNIVERSITY
Griffith University som ligger på ostkusten i Australien delar ut flera stipendier som utländska studenter kan söka.
Läs mer >>


INTERPRAKTIK - EN FANTASTISK MÖJLIGHET GENOM ARBETSFÖRMEDLINGEN
Är du ung och arbetslös? Längtar du bort för att uppleva något annorlunda? Då kan Interpraktik vara något för dig! Praktik eller jobb utomlands, det kan man få hjälp med genom ett program på arbetsförmedlingen om man är ung och arbetslös.

Interpraktik är ett program i arbetsförmedlingens regi och innebär sex månaders arbete eller betald praktik utomlands. För att få möjligheten krävs att man är mellan 20 och 30 år gammal, och inte har någon högskoleutbildning.
- Det är en fantastisk möjlighet att komma ut i världen när man är ung, innan man bildat familj, menar Clas Olsson. Läs artikeln!
Läs mer >>


MARINA VOLONTÄRPROJEKT PÅ MADAGASKAR
Gör en insats för den marina forskningen på Madagaskar! Blue Ventures ordnar volontärprojekt på både kortare (1-2 veckor) och längre (6 månader) tid.
Läs mer >>


DANSK ELITSKOLA SATSAR I SVERIGE
Danska Niels Brock-skolan har fått hård kritik för satsningen på elitelever. Nu tar skolan steget över gränsen och vill locka svenska gymnasieelever. På sikt är målet att även öppna en skola i Malmö.
Läs mer >>


FÖR SVENSKA STUDENTER I KINA
För Svenska Studenter I Kina(FSIK) är en idéell förening för dig som planerar att studera i Kina, för dig som redan studerar i Kina och för alla intresserade.

FSIKs huvudsyften är att stimulera svenska studenters intresse av Kina och att med information och diskussion hjälpa dig med frågor och funderingar.
Läs mer >>SYO-NYTT
utkommer 3-4 gånger i månaden under större delen av året. I SyoNytt redovisas ett urval av de nya länkar om arbete och utbildning i hela världen, som under den senaste tiden lagts in i SyoGuiden.

Vi vänder oss främst till gymnasieelever och studenter, men nyhetsbrevet skall också tjäna som fortbildning och inspirationskälla för vägledningspersonal och lärare vid skolor, universitet och arbetsförmedlingar.

ANNONSERA I SYO-NYTT! 7.500 PRENUMERANTER .
För information om hur du annonserar i SyoNytt och SyoGuiden, kontakta Johanna Boussard:
tel 046 - 211 23 70 eller [email protected]

HÄR KAN DU PRENUMERERA PÅ ELLER AVBESTÄLLA SYO-NYTT
Du har väl tipsat dina vänner om SyoNytt och SyoGuiden?
http://www.syoguiden.com/default2.asp?ID=456&ID2;=0

TIPSA SYOGUIDENS REDAKTION
Tipsa oss när du hittar information
som du tycker bör vara med i SyoGuiden.
Johanna Boussard

Tel: 046 - 211 23 70
E-post: [email protected]
URL: http://www.syoguiden.com

Redaktionen
Beställ/Avbeställ Nyhetsbrevet
Annonsera på SyoGuiden
Om SyoGuiden