Om praktikPraktikplatsen.se

Nu blir det mycket enklare för elever och lärare att få information om praktikplatser och andra arbetslivskontakter och för arbetsplatserna att samarbeta med skolorna.
Praktikplatsen.se skall vara en informationslänk och ett arbetsverktyg för lärare, elever och arbetsplatser i främst Göteborgsregionen.


Läs mer


Elevpraktik & lärarutbyte i Europa inom yrkesutbildning

Leonardoprogrammet är till för dig som går en yrkesutbildning. Genom Leonardo får du möjlighet att utöka dina kunskaper och lära dig ett annat lands sätt att arbeta. Nästa ansökningsperiod går ut 31 maj.

Läs mer