Freds- och konfliktvetenskapStudera.nu:s sökmotor hittar rätt högskoleutbildning

Välj "Freds- och utvecklingsstudier" under Vad vill du läsa?
Studera.nu


Läs mer


Fredsstudier i Indien

Fredsstudier arrangeras för första gången höstterminen 2006. Utbildningen är förlagd till strandkusten utanför Pondicherry i Indien. Undervisningen är på engelska och föreläsningarna hålls av duktiga internationella föreläsare. Studierna ger fullständig utdelning av studiepoäng från Oslo University College (30 ECTS-poäng) och kvalificerar till svenskt studielån och till att söka stipendier. Du kan välja att läsa på antigen höst- eller vårterminen. Detta är din möjlighet att lära känna en ny kultur, att använda lagunen som seminarierum och hängmattan som läsplats.
Kulturstudier


Läs mer


Kommer Abchazien att uppgå i Ryssland? Släpps Turkiet in i EU? Ligger kretsen kring Putin bakom morden på Anna Politkovskaya och Aleksander Litvinenko?

Följ med till Kaukasus, där Europa, Centralasien och Mellanöstern möts i en av världens mest etniskt komplexa regioner. Möt människorna och knyt kontakter i ett av världens mest spännande områden!

I kursen för Eurasia-kunskap ingår 3 månaders fältstudier! Kursen för Eurasia-kunskap samarbetar med universitet i Sverige, Ryssland och Georgien!

Österlens folkhögskola


Läs mer