Allmänna stipendier för utlandsstudier/praktikAFS Interkulturell Utbildning – Skolprogrammet

Vill du plugga ett år utomlands under din tid på gymnasiet? Ta chansen att åka ut i världen med AFS och lär känna ett annat land, nya människor och en ny skola. Och lär dig tala ett främmande språk flytande! Med AFS kan du resa till alla världsdelar och till fler länder än med någon annan organisation. I kursavgiften ingår förutom boende i värdfamilj och alla skolkostnader, försäkringar, förberedelseläger och hemkomstläger i Sverige och dessutom 2-3 läger i värdlandet. Du som vill ut i världen och är nyfiken, öppen och intresserad av andra människor, surfa in på vår hemsida www.afs.se eller kontakta oss på kontoret så kan vi berätta mer.

Ansök till skolprogrammet före 15 mars! Antalet platser och länder dit vi skickar studenter kan variera något från år till år.

AFS Interkulturell Utbildning
Tullgårdsgatan 10
S-116 68 Stockholm
SWEDEN
Phone:+46-8-406 00 00
Fax: +46-8-406 00 04
www.afs.se
[email protected]

AFS


Läs mer     Beställ info


Välkommen till GlobalGrant!

Världens största internationella databas för stipendier bidrag och stöd.

Miljoner människor, projekt och organisationer runt hela världen får varje år stöd. Här får du hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Du kan söka i GlobalGrant hemmifrån om du har giltigt lånekort på biblioteket. Det fungerar ännu inte på alla bibliotek, så hör med ditt biblitek först om dom installerat funktionen.

Global Grant


Läs mer


SIDA-stipendier

Sida finansierar tre olika stipendier:

Sidas resestipendium
Riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, till exempel FN:s och EU:s institutioner.

Minor Field Studies (MFS)
Riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå för att göra en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete.

Linnaeus-Palme
Gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen.


Läs mer


Rotarys Ambassadörsstipendier

Rotarys ambassadörsstipendier kan sökas för studier i samtliga länder där Rotary finns representerat. Sökande som bedriver universitetsstudier måste ha minst två års akademiska studier bakom sig när stipendietiden inleds. Sökande som bedriver yrkesinriktade studier ska ha gymnasieutbildning och minst två års yrkeserfarenhet.

Läs mer


Svenska instititutets stipendier

Svenska institutet, SI, administrerar flera olika stipendieprogram för studier i olika länder. Generellt gäller programmen studier på akademisk nivå, men undantag finns. Detaljerad information och specifika villkor hittar du under respektive land menyn till vänster!

Läs mer


UWC-stipendier för gymnasiestudier utomlands

Stipendier delas årligen ut till ca 15-20 svenska elever i åk 1 på gymnasiet. Stipendiaten får möjlighet att genomföra två års gymnasieutbildning enligt International Baccalaureate läroplan vid någon av de 8 UWC-skolor som för närvarande tar emot svenska stipendiater.
Klicka på Stipendier i menyn!
UnitedWorld Colleges


Läs mer


Färs och Frostas stipendier

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta delar varje år ut stipendier inom en rad områden:

-Utlandsstipendier för gymnasieelever
-Utlandsstipendium för högskolestudenter
-Stipendier inom livsmedel och matområdet
-Stipendier inom restaurang och storhushåll

Färs och Frosta


Läs mer


Theodor Adelswärds Minne

Resestipendier till studenter och doktorander vid svenska universitet och högskolor, för materialinsamling och forskning utomlands inför uppsats- och avhandlingsarbeten. Uppsatsen eller avhandlingen ska skrivas inom ämnesområden med anknytning till internationella organ eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Läs mer


TCO:s stipendium för studier utomlands

TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne ger stipendier för studier utomlands avseende det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati.

Läs mer


Stipendier för unga globala nomader

Skriv om dina upplevelser som medföljande ”ung global nomad” i världen! Stipendierna, tre stycken om USD 2 000 vardera, kan sökas av ungdomar som är medlemmar i SWEA eller SVIV, eller vars föräldrar är medlemmar.

• Du skall vara 17-22 år.
• Bott i minst två länder förutom Sverige
• Gått i skola utomlands


Läs mer


Praktikstipendier för kvinnliga studenter

WITEC delar ut internationella stipendier till kvinnliga studenter för att de ska kunna praktisera på företag i ett annat europeiskt land under minst tre men högst tolv månader. Sökande bör vara studenter/nyutexaminerade inom naturvetenskapliga och tekniska områden.

Läs mer


Hans Werthén-fonden

Stipendier till personer, ca 25-35 år, verksamma företrädesvis inom teknik- eller ekonomiområdena vid högskola/universitet eller näringsliv, som önskar vidareutveckla sin professionella kompetens på hög nivå genom ca ett års arbete eller studier i kvalificerad utländsk miljö. Hans Werthén-stipendierna ligger normalt inom intervallet 100 000-250 000 kronor.

Läs mer


IEFA

International Education Financial Aid. Information för studenter som vill ha ekonomiskt studiestöd när de studerar utomlands.

Läs mer