Lönestatistik

« Förra   1  3   Nästa   


Unga lärare har bra löneutveckling
Femårsavtalets mål på minst 20 procents löneökning i genomsnitt för riket verkar ha uppfyllts med råge. Preliminär statistik visar på i snitt 21,7 procent högre lön för lärare åren 2000–2004. Här finns också information om lärarlönerna 2004.

Läs mer


Samlad arbetsmarknadsstatistik
Här finns all arbetsmarknadsstatistik samlad:
-Arbetsmarknadsprognoser
-Löner
-Arbetsmiljö
-Arbetsskador mm mm
Statistiska Centralbyrån

Läs mer


Lönestatistisk årsbok
Här hittar du massor av lönestatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.
-Tio yrkesgrupper med högst månadslön
-Tio yrkesgrupper med lägst månadslön
-Tio yrkesgrupper med störst löneskillnad mellan kvinnor och män
-Tio yrkesgrupper med minst löneskillnad mellan kvinnor och män
-Lön och lönespridning för de tio största yrkesgrupperna
mm mm

Läs mer


Lönerna i Sverige 2003
Förra året var den genomsnittliga månadslönen 22 100 kronor; 20 000 för kvinnor och 24 100 för män.
Här är de svenska snittlönerna - yrke för yrke, män och kvinnor – hela listan. Ladda ner SCB:s lönestatistik för 2003.

Läs mer


Löner och andra villkor vid högskolorna
-Löneförhandlingar
-Högskolornas Löneliga
-Lönebilaga, Universitetsläraren
-Anställningsvillkor
-Arbetstid
-Lokala löneavtal för doktorander
-Kartläggning av löneskillnader vid Lunds unviersitet

Läs mer


Har du rätt lön?
Kolla den senaste lönestatistiken för SKTFare i kommuner, landsting och i Svenska kyrkan:
-Landstingens löner för år 2003
-Kommunernas löner för år 2003
-Svenska kyrkans löner 2003
-Chefslöner 2002

Läs mer


Har du rätt lön?
Aftonbladet presenterar ny lönestatistik för:
-Privatanställda
-Statligt anställda
-Kommunanställda
-Landstingsanställda

Läs mer


Vad tjänar göteborgare?
Tjänar stockholmare mer än göteborgare? Vad tjänar kvinnor och män? GP Jobb ger dig hela statistiken, yrke för yrke.
Leta upp ditt yrke och jämför med andra.

Läs mer


Löner och lönestatistik
En mycket omfattande länksamling till allt som har med löner att göra.
Infoteket

Läs mer


En löneguide för chefer 2004
Chefslöner, liksom de krav som ställs på chefer, varierar mycket. Dessutom kan det finnas många andra förmåner utöver lönen. Lönekatalogen för chefer ger vägledning till löner för 14 chefsbefattningar.
Lön&jobb;

Läs mer


Kräv rätt lön för sommarjobbet
Dags att söka sommarjobb? Tänk då på att inte ta för lite betalt för dina tjänster. Här är sommarlönelistan som HTF tagit fram för de företag som finns hos motparten Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund.
Lön&jobb;

Läs mer


Hur mycket tjänar man i Storbritannien?
Med hjälp av den här databasen kan du lätt koll hur mycket man tjänar inom olika yrken i Storbritannien.

Läs mer


Studier i Uppsala lönar sig bäst
Genomsnittslönen tio år efter examen:
-Uppsala 313 000 kr
-Linköping 308 000 kr
-Stockholm 308 000 kr
-Göteborg 303 000 kr
-Lund 296 000 kr
-Umeå 278 000 kr
etc etc

Läs mer


Osakliga löneskillnader på första jobbet
Juseks arbetsmarknadsundersökning 2003 visar att nyexamninerade kvinnor i genomsnitt får 1000 kronor lägre lön än nyexaminerade män. Skillnaderna mellan branscher och sektorer är stor. Även kommunerna uppvisar ingångslöneskillnader mellan könen med 500 kronor till männens fördel. Inom statlig förvaltning och IT-företag är glappet mellan kvinnors och mäns ingångslön störst, medan revisonsbyråer inte uppvisar osakliga löneskillnader bland nyexaminerade.

Läs mer


Så här mycket tjänar Sveriges direktörer
En förteckning över chefernas löner i Sverige.
Aftonbladet

Läs mer


Löner för administrativ personal m fl
Omfattande statistik 2000-2003 för sekreterare, receptionister, telefonister, ekonomiassistenter, administratörer m.fl.
Kontorsproffs.nu

Läs mer


Lönestatistik för bank- och finansbranschen
Stockholms län, 2002. I statistiken ingår den fasta månadslönen, bonus och andra rörliga delar.
Finansförbundet

Läs mer


Ingångslöner för lärare
Kolla vilken kommun som betalar bäst! Ingångslön är den lön som betalas till en nyanställd, nyutexaminerad lärare.
Lärarförbundet

Läs mer


Lönestatistik för anställda inom högskoleområdet
-Professor
-Universitets-/högskolelektor
-Universitets-/högskoleadjunkt
-Forskarassistent
-Doktorander
SULF, Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer


Lönestatistik folkhögskolelärare
Medianlöner för lärare och rektorer på folkhögskolor.
SFHL, Svenska folkhögskolans lärarförbund

Läs mer


« Förra   1  3   Nästa »