Det svenska utbildningssystemetUtbildningsinfo.se

Utbildningsinfo.se är en webbplats från Skolverket. Här finns aktuell information om all offentlig utbildning i Sverige, från grundskola till högskola. På webbplatsen finns en söktjänst med över 30.000 skolor, kurser och utbildningsprogram att söka bland. Välj och planera är ett stöd för den som planerar att börja studera med övningar och texter. Det går att spara information om utbildningar och övningsresultat i en egen mapp. För vägledare är en särskild ingång för studie- och yrkesvägledare där det går att hitta material om sådant som är aktuellt inom vägledningsområdet.
Utbildningsinfo.se


Läs mer


En karta över det svenska utbildningssystemet

En bra schematisk bild över hela det svenska utbildningssystemet. Klicka på respektive utbildningsform så får du information om:
-Vem går utbildningen?
-Hur sker bedömningen?
-Hur ser verksamheten ut?
-Vad styr verksamheten?
Skolverket


Läs mer


Skolverkets webbplats

Skolverket är Sveriges myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. På Skolverkets webbplats hittar du information om skolväsendet, lagar och regler, betyg mm mm
Skolverket


Läs mer


Högskoleverkets webbplats

Högskoleverket är Sveriges myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. På Högskoleverkets webbplats hittar du utbildningsinformation, statistik, lagar och regler mm mm
Högskoleverket


Läs mer


Svenska utbildningssystemet i siffror

Vilka gymnasieprogram är populärast? Hur många pluggar på högskolan? Hur många kompletterar sin utbildning på komvux? Hur många går en KY eller folkhögskoleutbildning? Vad kostar en utbildningsplats? I vilka kommuner bor det flest högutbildade? Detta och mycket mycket mer får du svar på i broschyren "På tal om utbildning 2006".
Statistiska centralbyrån, SCB


Läs mer