» Sverige » GymnasieGuiden » Riksrekryterande gymnasieskolor S-Ö län » Riksrekryterande gymnasieskolor i Östergötlands län
Riksrekryterande gymnasieskolor i Östergötlands län


Gymnasiestudera i Östergötland
En portal för dig som ska söka till gymnasiet i Östergötland. Här finns omfattande information om information om alla gymnasieprogrammen
Läs mer
Björkö Fria Gymnasium i Linköping
Utbildningen bygger på Waldorfskolornas kursplan som - om de ska jämföras med traditionella program – närmast kan sägas vara en blandning av samhälls-, natur- och estetiskt program. Det syftar till att utveckla hela människan, stimulera utvecklandet av ett gott omdöme och ge livskraft och livsmod. Det ger en bred grund att stå på inför en yrkesframtid som man inte riktigt vet hur den kommer att se ut. Man kanske kommer att byta arbete och inriktning i livet fler än en gång.
Läs mer
ITGymnasiet Norrköping/Linköping
ITGymnasiet är en utbildning för dig som är intresserad av IT och som kan tänka dig att arbeta med det i framtiden. Det är också en utbildning som ger dig möjlighet att välja. Du får hos oss allmän behörighet till universitet och högskola, men du kan även välja en högskoleförberedande inriktning eller en yrkesinriktning


Läs mer
Linköpings Internationella Gymnsium
För dig som är intresserad av din omvärld och vill gå på en mindre skola.
Vill du gå i en mindre skola med ett medvetet arbetssätt?
Läs mer
Floristgymnasiet i Norrköping
Floristutbildningen är en treårig yrkesutbildning med en blandning av floristik, konstnärligt skapande och kärnämnen.
Förutom hantverkskurserna ingår t.ex. kurser i data, företagsekonomi och service.
Läs mer
Naturhumanistiska gymnasiet
Här får du möjlighet att förena det naturvetenskapliga tänkandet med humaniora (språk). Detta är nu inte bara möjligt utan även svaret på vad företagsvärlden vill ha: naturvetare och språkkunskaper. Programmets profil ger dig möjlighet att möta framtidens krav, bland annat genom att ge dig en bred behörighet för att söka vidare till universitet och högskola.
Läs mer
Bildningscentrum Facetten Åtvidaberg
Turist/Hotellutbildningen har riksrekrytering
Läs mer
Vadstena gymnasiet
*Samhällsvetenskaps- programmet med branschanknuten turismutbildning
*Natur- och friluftsprogrammet
*Individuella programmet
Läs mer