» Sverige » Kvalificerad Yrkesutbildning
KY-Guiden


Stick ut från mängden!
Sök till framtidsutbildningen Personal- och löneadministration 80 KY-p i Göteborg! Sista ansökningsdag den 1:e dec.

Läs mer
Säkerhet är en kunskapsfråga!
RiskHanteringsAkademien erbjuder två unika KY-utbildningar, båda inom säkerhet. De ger dig kunskaper som efterfrågas allt mer - av allt fler - och öppnar därmed åtskilliga dörrar för dig i arbetslivet, såväl i den privata som i den offentliga sektorn.

-Säkerhetssystem är en ny KY-utbildning, med inriktning på personella, mekaniska och elektroniska skydd.

-Risk Management är en bred och gränsöverskridande utbildning. Den ger en god grund för att exempelvis arbeta som säkerhetssamordnare eller Risk Manager inom det privata näringslivet, eller inom den offentliga sektorn.

Läs mer