» Alla ämnen » Lärarutbildning » Skolledarutbildning
Skolledarutbildning


Rektorsutbildningen vid lärarhögskolan i Malmö
Rektorsutbildningen vänder sig i första hand till redan verksamma skolledare (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer eller mot- svarande) inom det offentliga skolväsendet och inom godkända fri- stående skolor.
Läs mer
Skolledarförbundets hemsida
Fack- och yrkesförbundet för chefer inom utbildningsområdet
Läs mer