» Alla ämnen » Medicin » Allmänt
Medicin, läkarutbildning - Allmänt

« Förra   2   Nästa   


Hur tar man sig in på läkarlinjen?
Lite om antagningen generellt till utbildningarna och även lite om de intevjuintagningar som finns vid Umeå Universitet och Karolinska Institutet.
Läs mer
Allt fler svenskar läser till läkare i annat land
Antalet svenskar som studerar till läkare i Polen och Ungern har ökat kraftigt sedan ländernas EU-inträde. Många hoppas på att kunna fortsätta sin utbildning i Sverige efter ett par år, men den dörren är i princip stängd.

Allt fler studenter söker sig utomlands för att läsa till läkare eftersom det är svårt att ta sig in på de svenska läkarprogrammen. Totalt läste 949 personer med svenskt studiestöd till läkare i utlandet under hösten 2004, enligt statistik från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det är nästan dubbelt så många jämfört med hösten 2001.

Närmare hälften studerar i Danmark, men andra EU-länder som Ungern och Polen ökar i popularitet.En bidragande orsak till ökningen kan vara att ländernas EU-medlemskap från 2004 innebär att läkarlegitimationerna automatiskt godkänns i Sverige efter avklarad utbildning.
Läs mer
Dataspel testar blivande läkare
Ett nytt antagningsprov för alla som vill gå vårdutbildningar på högskolan kan bli aktuellt. Högskoleverket har börjat ta fram provet som delvis kommer att likna ett datorspel. En orsak till att provet tas fram är den hårda konkurrensen om platserna på läkarlinjen, som gör att man i vissa fall drar lott mellan de sökande.
Läs mer
I Yrken A-Ö finns yrkesbeskrivningar för bl a
Läkaryrken/översikt
Distriktsläkare
Läkare på sjukhus
Du får information om de vanligaste arbetsuppgifterna, utbildningsvägar, hur den framtida arbetsmarknaden ser ut och lönenivå.
Läs mer
Det utbildas för få läkare
Det är brist på läkare i hela landet. Bristen kommer att förvärras ytterligare av stora pensionsavgångar framöver. För att vända utvecklingen krävs 300 nya platser på läkarutbildningen. Det konstaterar Högskoleverket i en ny rapport.
Läs mer
Framtidens läkare
Läkarrollen är under ständig förändring. Varje läkare har ett stort ansvar för att påverka utvecklingen av såväl sin egen situation som synen på läkarkåren i samhället. Det går att påverka och förbättra genom ett ökat medvetande kring viktiga frågor, genom aktiva ställningstaganden och genom praktiskt engagemang i frågor kopplade till sjukvårdens utveckling.Sveriges läkarförbund
Läs mer
legitimation.nu
Legitimation.nu är ett projekt som:
- hjälper läkare från länder i Europa att snabbt lära sig svenska och börja arbeta inom sjukvården redan efter några månader
- ger individuell hjälp vid behov av komplettering eller validering av sina kunskaper.
Projektet vänder sig till asylsökande, flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Projektet är ett samarbete mellan Universitet och Högskolor i Västra Götaland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Valideringscentrum i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen.
Läs mer
I stolen - Studier och yrkesliv
I den röda skinnfåtöljen möter du människor mitt uppe i studentlivet och mitt uppe i yrkeslivet. Tentaångest och lönebesked. Drömmar och verklighet. Nu och sen. Två skilda världar?
De här yrkena finns med:
-journalist
-sjukgymnast
-läkare
-socionom
-civilekonom
-designer
-präst
-lärare
-tandläkare
-datastuderande
Källa: Göteborgs Universitet
Läs mer
Vårdutbildningar ger jobb snabbast
Läkare, sjuksköterskor och apotekare etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. Betydligt trögare går det för konstnärer, historiker och andra med humanistisk examen. Av högskolor med brett utbildningsutbud får studenterna vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla jobb snabbast efter avslutad utbildning. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket.
Läs mer
Legitimationsbestämmelser för läkare och andra vårdyrken
17 yrkesgrupper omfattas av legitimationsbestämmelserna. Innan du påbörjar studier utomlands inom dessa yrken bör du titta på socialstyrelsens regler för dessa legitimationsyrken
Läs mer
Medicinsk länksamling
Länkar till allt som har med medicin att göra.
Läs mer
Länkskafferiet: Medicin
Utvalda länkresurser för skolelever på alla stadier.
Läs mer
Practice Opportunities
www.practice.org har världens största databas med praktikplatser för läkare.
Läs mer
Läkarutbildningarna i Sverige
En komplett förteckning och omfattande information om medicinutbildningarna i Sverige.
Klicka på programinfo så får Du utförig information om utbildningen, intagningspoäng, boendesituation, aktuella löner mm mm
Läs mer
Ny utbildning i teknisk nanovetenskap
Om du känner för biologi eller medicin, men samtidigt gillar matematik och fysik, så är det här en bra utbildning för dig. Likaså om dina specialintressen är matematik och fysik och du även vill förkovra dig inom livsvetenskaperna. Lunds tekniska högskola
Läs mer
Studera.nu:s sökmotor hittar rätt högskoleutbildning.
Skriv in tex "barnmorska", "barnsjuksköterska", "cancersjukvård", "distriktssköterska", "logoped", "läkare", "medicin", "sjukgymnast" eller "sjuksköterska" i fältet för fritextsökning!
Läs mer
Mölndals Stadsbibliotek: Medicin
En bra övergripande länksamling till allt som har med medicin att göra.
Läs mer
Medicin på nätet: Medicinska fakulteter
Länkar till de viktigaste läkarutbildningarna runt om i världen.
Läs mer
SUNET Vetenskap
Bl a länkar till alla typer av vetenskapliga institutioner i Sverige. Klicka på medicin i menyn!
Läs mer
MedicalStudent.com
All tänkbar information för dig som studerar medicin.
Läs mer
« Förra   2   Nästa »