» Alla ämnen » Tolkutbildning
Tolk och översättare


Folkhögskolorna i Sverige: Språkkurser
Här hittar du kurser och utbildningar inom språkområdet på folkhögskolor runt om i landet!
Läs mer
blitolk.nu - din guide till en spännande framtid
En portal med information om utbildningar, arbetsuppgifter mm för teckenspråkstolkar.
Tycker du att det är roligt med språk? Vill du överbygga språkbarriärer mellan människor?
Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden? Då är tolk ett yrke för dig!
Läs mer
Studera.nu:s sökmotor hittar rätt högskoleutbildning.
Skriv in "översättare", "tolk", "teckenspråkstolk" etc i fältet för fritextsökning!
Läs mer
Information om translatorsauktorisation mm
Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare som fått statlig auktorisation. Syftet med statlig auktorisation är att få fram högt kvalificerade och pålitliga översättare för samhällets behov. Eftersom en översättning kan vara lika bindande som en originalhandling krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad translator.
*God Translatorssed
*Translatorprov - villkor för auktorisation
*Exempel på translatorprov
Läs mer
Översättare
Utbildning, arbetsuppgifter, verksamhetsområden, inkomstförhållanden och framtidsutsikter.
Läs mer
Översättningslänkar
- Babelfish -- Altavista
- Free Translation
- Translator -- Ryssland
- Europeiska kommissionens översättningstjänst
- Tolk- och översättarutbildning
- Tolkar och översättare
mm mm
Läs mer
Tolk
Utbildning, arbetsuppgifter, verksamhetsområden, inkomstförhållanden och
framtidsutsikter
Läs mer
Länkar till tolk- och översättarorganisationer i hela världen
En mycket omfattande länkförteckning.
Läs mer
Översättare - Ibland är det långt till kunderna
Att bo i glesbygden är inget problem för en översättare. Sedan sex år tillbaka sitter Paul Fischer i Tornedalen och arbetar med kunder från hela världen.
Platsjournalen
Läs mer
Cecilia Falks hemsida: Information för översättare
Läs mer