» NyhetsGuiden » Nyheter för vägledare
Nyheter för vägledare


Sveriges vägledarförening
Ny webbplats bl a med information om aktuella konferenser inom vägledningsområdet.
Läs mer
Vad händer med vägledningen i de nordiska länderna!
Nordisk rådgiverkonferanse i Lillehammer, Norge
Anmälan senast 30.4!
Läs mer
Vägledaren blir en främmande fågel
Det är synd att vägledarna bryter sig ut från skolan och blir gästarbetare i verkligheten. Det anser LeifÅberg, ordförande i Lärarförbundets ämnesråd för studie- och yrkesvägledning.
Lärarnas Tidning
Läs mer
Nyhetsbrevet Studieinformation 2004:2
Nyhetsbrevet Studieinformation innehåller information om till exempel behörighet, studiekataloger och informationskonferenser. Innehåller bl a:
-Påbyggnadsutbildningar övergår till statlig regi
-Tre vägar till en öppen högskola
-Universitet och högskolor expanderar
Läs mer
Olika barn leka bäst - mångfaldsdag på Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm, HHS, inbjuder studie- och yrkesvägledare och övriga intresserade till en temadag på ämnet social och etnisk mångfald. Temadagen går av srapeln torsdagen den 6 november och hålls i Aulan i Handelshögskolans lokaler på Sveavägen 65 i Stockholm. Dagen kommer att behandla mångfaldsfrågan ur olika perspektiv och inbegriper bl a föreläsning med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, civilekonom från HHS, samt programpunkter med studenter och anställda vid HHS. Anmälan sker via Handelshögskolans hemsida, www.hhs.se.
Läs mer