» Sverige » GymnasieGuiden » Gymnasieprogrammen » Fordon
Fordonsprogrammet


Gymnasieskolans program 2005
Komplett information om:
-Vilka gymnasieskolor som erbjuder programmet
-Programmål
-Programstruktur
-Inriktningar
-Valbara kurser
-Karaktärsämnen
-Kärnämnen
-Projektarbete
Välj program i menyn till vänster
Läs mer
Fordonsprogrammet - FP
"Fordonsprogrammet ger dig grundläggande kunskaper för arbete med service och underhåll av fordon, flygmaskiner och fordonstransporter."
Information om hur utbildningen är upplagd, olika inriktningar, praktik, möjligheter efter studenten mm från Gymnasieguiden.com
Läs mer
Skolverket: Fordon
Här hittar du uppgifter om studievägar, ämnen, kurser och betygskriterier. Du kan också se vilka skolor som har programmet.
Läs mer