» Sverige » Kvalificerad yrkesutbildning (KY) » KY-utbildning: Teknik och tillverkning
KY-utbildning: Teknik och tillverkning


KY - Systemteknik med inriktning hydraulik
En utbildning som leder till flera yrken:
- Systemtekniker
- Provningstekniker
- Installationstekniker
- Försäljningstekniker
- Underhållstekniker
ITH i Örnsköldsvik
Läs mer
Tekniker – CAD
Den 30 augusti kan du börja en 1-årig distansutbildning i Bollnäs. Du lär dig producera tekniska ritningar med moderna cad-program på en bärbar dator utbildningen tillhandahåller. Under 14 veckor är du på en arbetsplats i Sverige eller utomlands.
Läs mer
Järnvägstekniker 40 KY-poäng
Vill du sätta spår i framtiden?
En praktisk utbildning på ett år som gör dig till den "moderna rallaren". Med utbildningen som grund kommer du att bygga och underhålla Sveriges, Nordens, Europas järnväg. Utbildningen har pågått sedan 80-talet men är sedan januari 2005 godkänd som KY-utbildning.
Läs mer    Beställ info
Datorstödd mätnings- och kartteknik - KY 82p
Du lär dig att arbeta med landskapsinformation med hjälp av avancerad datateknik. Utbildningen utformas av Kartotek i samarbete med olika företag i branschen.
Utbildningen bedrivs i lokaler inom KTH Syd Campus Haninge.
Läs mer
Vill du satsa på en ny karriär inom läkemedel eller livsmedel?
Sök då till KY-utbildningen i Läke- och livsmedelsteknik!
Utbildningen är framtagen tillsammans med företag i regionen och dessa ingår även i den ledningsgrupp som säkerställer kvalitén på utbildningen och att innehållet motsvarar företagens kompetensbehov.
Kombinationen av läkemedels- och livsmedelsteknik i samma utbildning är både tvärvetenskaplig och unik.
Du är ute på praktik (lärande i arbete) tre perioder under utbildningen och kan känna dig för om du vill satsa på livsmedel eller läkemedel. Detta är en styrka i utbildningen.
Folkuniversitetet i Lund
Läs mer
Säkerhet är en kunskapsfråga!
RiskHanteringsAkademien erbjuder två unika KY-utbildningar, båda inom säkerhet. De ger dig kunskaper som efterfrågas allt mer - av allt fler - och öppnar därmed åtskilliga dörrar för dig i arbetslivet, såväl i den privata som i den offentliga sektorn.

-Säkerhetssystem är en ny KY-utbildning, med inriktning på personella, mekaniska och elektroniska skydd.

-Risk Management är en bred och gränsöverskridande utbildning. Den ger en god grund för att exempelvis arbeta som säkerhetssamordnare eller Risk Manager inom det privata näringslivet, eller inom den offentliga sektorn.
Läs mer
Energi- och klimatkonsult (80 KY-poäng, 2 år)
Efter genomgången utbildning kan du arbeta som tekniker eller konsult inom fastighetsbranschen med inriktning på energi, ventilation och luftkvalitet. Du får god produktkännedom om senaste teknik inom ventilations-, värme- och energiområdet. Som tekniker/konsult gör man analyser, ställer diagnoser på hus och kommer med åtgärdsförslag för att säkra ett bra inomhusklimat.
TechFuturum Landskrona Helsingborg
Läs mer
Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm, Olofström och Kristianstad
bedriver utbildning som ger möjligheter till ett kvalificerat jobb inom följande olika specialiseringar:
- Automation
- Byggproduktionsledning
- Datakommunikation
- Ekonstruktion med allmän behörighet
- Konstruktion och design
- Produktionsteknik
Läs mer
Elektroteknik på distans!
En kvalificerad yrkesutbildning inom området elektroteknik och motordrifter.
-Motordriftområdet innehåller givetvis elektriska maskiner, men dessutom det dynamiska samspelet med arbetsmaskiner.
-Motordriftområdet innehåller också kraftelektronik och kunskaper om elkraftmatning.
-Motordriftområdet innehåller också kunskaper om givare och databussar.
-Motordriftområdet innehåller reglerteknik och automation.
-Vår utbildning är krävande, men vår värld fungerar inte utan kompetenta tekniker.
-I nära framtid kommer efterfrågan att bli mycket stor på personer med nämnda kunskaper.
Lediga platser! Sök Nu!
Läs mer
Är du miljö- och teknikintresserad? – (80 KY-poäng, 2 år) i Landskrona
Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag i regionen och Lunds Tekniska Högskola. Efter utbildningen kan du bl a arbeta som produktionstekniker, miljö- och/eller kvalitetsansvarig på ett företag eller offentlig organisation. Samordning, beredning, planering och produktutveckling inom både produktion och underhåll kan vara konkreta arbetsuppgifter att arbeta med. 26 veckors praktik på olika företag.
TechFuturum Landskrona
Läs mer
KY i Kungsbacka, förlängd ansökningstid. Sök nu!
-Maskinteknik - CAD-design, Konstruktion och Automation
-IT-baserad redovisning
Bra möjligheter att snabbt komma ut på arbetsmarknaden
Läs mer
Hitta din KY-Utbildning 2005
Sök geografiskt och ämnesvis i KY-myndighetens databas!
Läs mer
Här finns jobb!
Installationsföretag, konsulter, fastighetsägare, tillverkare och grossister arbetar med vår inomhusmiljö. Om två år har många av deras projektledare gått i pension och då är du färdig att göra karriär i en spännande framtidsbransch. Sök KY Installation 100 poäng nu!
IUC i Katrineholm
Läs mer
Process och Underhållsteknik KY-86p
Oxelösunds utbildningscenter erbjuder en helt ny Kvalificerad yrkesutbildning (KY) i Process och Underhållsteknik. Utbildningen omfattar ca två år (86 KY poäng) och genomförs i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. En stor del av utbildningen genomförs dock ute i näringslivet (LIA).
Läs mer
Intressanta KY- utbildningar i Helsingborg
-Kart och Mätningsteknik 2år
-Demensvård och psykiatrisk omvårdnad 1år
-Elteknik med internationell inriktning 2år
-Industriell design- designteknik 2 år
-Internationella transporter och logistik 2 år
-Omvårdnad 1 år
Yrkeshögskolan i Helsingborg
Läs mer


Sök KY-utbildningar i Göteborg
med inriktning på data och teknik
*CAD-konstruktion
*Processautomation
*Teknikinformation
m.m. m.m.
Läs mer