» Syoguidens Nyhetsbrev » SyoNytt nr 39/03
SyoNytt nr 39/03

PRENUMERERA/AVBESTÄLLA? >> KLICKA HÄR
nr: 39/ 2003

Passa på och annonsera!
Ring idag, 046-211 23 70

HÄR KAN DU PRENUMERERA PÅ ELLER AVBESTÄLLA SYO-NYTT
Du har väl tipsat dina vänner om SyoNytt och SyoGuiden?
http://www.syoguiden.com/default2.asp?ID=456&ID2;=0

DENNA VECKA I NYHETSBREVET

- Veckans tips från redaktören - I vilket land vill du studera? (Annons)

- Lägenheter och rum i Barcelona - Kom, studera och ha kul! (Annons)
- Fotografutbildning vid Studium i Göteborg vt 2004 - Sök nu! (Annons)
- "Friskvårdskonsulent" - Framtidsyrket för hälsa och välbefinnande! (Annons)
- Konfektionsteknik och Skrädderi (Annons)
- Kombinera språkstudier med teater, dans, bild och form mm (Annons)
- Läs komvux hos AcadeMedia (Annons)
- Studera design och kommunikation i vår (Annons)
- Vård och Omsorg på distans, start jan -04! (Annons)
- Sök naturbruksutbildningar 2004!! (Annons)
- Nolia Utbildning & Framtid (Annons)
- Våga vara ledare (Annons)

- Annonsera i SYO-Nytt! - Nu 7200 prenumeranter!
- Nya länkar med anknytning till arbete och studier i Sverige.
- Nya länkar med anknytning till arbete och studier utomlands.

VECKANS TIPS FRÅN REDAKTÖREN - I VILKET LAND VILL DU STUDERA?
I SYOGuidens avdelning "Alla länder A-Ö" hittar du information om utbildningar i hela världen. För att hitta information om just det land du är intresserad av klickar du på kartan eller på rubrikerna i navigeringen till vänster.
Läs mer >>

Ansvarig och redaktör för SYO-Nytt är Torbjörn Schyberg
E-post: [email protected]
tel. 046 - 211 23 70
http://www.syoguiden.com

LÄGENHETER OCH RUM I BARCELONA - KOM, STUDERA OCH HA KUL!
Jag heter Lina Granath och har tre lägenheter i Barcelona som jag vill hyra ut till svenska studenter eller privatpersoner till bra priser.
Tel: 0034-696816736
Mail: [email protected]

http://www.barcelona-home.com/sve/

FOTOGRAFUTBILDNING VID STUDIUM I GÖTEBORG VT 2004 - SÖK NU!
Påbyggnadsutbildning, heltid, start 2004.01.19, ett år med fyra veckor sommaruppehåll. Sök med fem egenhändigt tagna fotografier. Kontakta: [email protected],
Telefon: 031 - 36 75 107

http://www.studium.goteborg.se/

"FRISKVÅRDSKONSULENT" - FRAMTIDSYRKET FÖR HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE!
KY-utbildningen i Uddevalla erbjuder dig en chans att arbeta för människors möjlighet till välbefinnande, styrka, balans och harmoni.
-En tredjedel av utbildningen är företagsförlagd.
- Ny start i augusti 2004 på Komvux i Uddevalla.
Information i pdfformat:

Läs mer >>

KONFEKTIONSTEKNIK OCH SKRÄDDERI
KY-utbildningen som är mer populär än någonsin!
- Du får gesällbrev som bevis på din yrkeskompetens.
-Arbete inom kvalificerad produktion, skrädderi, ateljé eller teaterskrädderi.
-En tredjedel av utbildningen är företagsförlagd
-Välj mellan tre inriktningar: Herr - Dam - Klänning
-Ny start i augusti 2004 på Komvux i Uddevalla
Information i pdfformat:

Läs mer >>

KOMBINERA SPRÅKSTUDIER MED TEATER DANS BILD OCH FORM MM
Välj intensiva engelskstudier på Swedish Folk High School i Brighton med tillval som "Image, Colour and Form", "Drama Workshop" eller "Work Experience". 23 veckor våren 2004.
Välj intensiva franskstudier i Aix-en-Provence med tillval som "Bild och form", "Modern dans" eller "Kultur och teater". 24 veckor våren 2004.
För program kontakta Braheskolan per
telefon: 0390-566 00 eller
e-post: [email protected]

http://www.braheskolan.fhsk.se

LÄS KOMVUX HOS ACADEMEDIA
Har du redan ett drömjobb men känner att du vill öka din kompetens? Vill du kanske byta karriär eller helt enkelt studera bara för att det är roligt? Oavsett vilka skäl du än har till att vilja fördjupa dina kunskaper, så har vi med all säkerhet en utbildning eller en enstaka kurs som passar dig.
Vi har ett brett utbud av utbildningar, från ekonomi, försäljning, marknadsföring och projektledning till it, nätverk, grafisk design, webb och programmering. Våra studieformer är mycket flexibla och ger möjlighet till hel- och halvtidsstudier, studier på kvälls- och dagtid, på vardagar, helger och distans – om du vill.

Läs mer >>

STUDERA DESIGN OCH KOMMUNIKATION I VÅR
Ser du din framtida yrkesroll som producent, kommunikatör eller projektledare inom modern medieproduktion? Med en framtida arbetsplats på en byrå, en marknads- eller informationsavdelning, ett läromedelsföretag eller kanske hos en speltillverkare?
Sök till KY-utbildningen “E-learningdesign” hos Masters of Media.

Läs mer >>

VÅRD OCH OMSORG PÅ DISTANS, START JAN -04!
Riksrekryterande påbyggnadsutbildning för dig som vill bygga på omvårdnadsprogrammet. Du kan välja mellan tre olika inriktningar:
-Psykiatrisk omvårdnad
-Rehabilitering/Habilitering
-Äldre och dementa
-KY - Konfektion och Skrädderi
Ansökan senast den 25:e november ger förtur!
Komvux Uddevalla

Läs mer >>

SÖK NATURBRUKSUTBILDNINGAR 2004!!
i en ny databas med inriktning på:
-Djurvård
-Golfbaneskötsel
-Hästhållning
-Jakt och viltvård
-Jordbruk
-Miljö- och naturvård
-Skogsbruk
-Trädgård
-Turism
-Vattenbruk/fiske

http://www.naturbruk.org/

NOLIA UTBILDNING & FRAMTID
Eftergymnasial utbildnings- & arbetsmarknadsmässa för elever, värnpliktiga, studerande samt arbetssökande.
10-12 februari 2004 i Piteå
17-18 februari 2004 i Sundsvall

http://www.nolia.se/utbildning/

ANNONSERA I SYO-NYTT!
Nu 7200 prenumeranter!

Har ni lediga platser på någon utbildning kan de lätt fyllas
om ni annonserar hos oss!! 2000 vägledare och 5000 studerande nås direkt av ert erbjudande!!

För information om hur du annonserar i SyoNytt och SyoGuiden, kontakta Torbjörn Schyberg
Tel 046 - 211 23 70 eller [email protected]


ARKITEKTPROVET 2004
Arkitektprovet är ett speciellt prov som är gemensamt för de tre svenska arkitekturskolorna. En viss del (för närvarande högst 50%) av utbildningsplatserna vid arkitektutbildningen tillsätts genom Arkitektprovet.
Läs mer >>

STIPENDIER FÖR TEKNOLOGER I VÄSTSVERIGE
Teknikbrostiftelsen ger dig som är doktorand, forskare, lärare eller student vid någon av högskolorna i Västsverige en hjälp på vägen in din utveckling av innovativa idéer till nya produkter eller tjänster. Som grundutbildningsstudent kan du ansöka om stipendium mellan 20.000-50.000kr.
Läs mer >>

VUXBAS LÄRANDE 2004
Skolverkets nya vuxenutbildningsportal
Läs mer >>

SVERIGES KY-STUDENTER
Den 10 oktober 2002 bjöds studeranderepresentanter, studentföreningar m fl in till ett informationsmöte i Stockholm med bra uppslutning - ca 200 personer deltog. Det hela resulterade i ett uppföljningsmöte där nio eldsjälar träffades och fick i uppdrag av KY-myndigheten att bilda en rikstäckande, fristående studerandeorganisation för Sveriges ca 13 000 KY studenter. Den interimistiska styrelsen ska under år 2003 arbeta för att bilda en Nationell studentorganisation.
Läs mer >>

SVERIGE ETT LAGLÖST LAND - MÅNGA PSYKOLOGISKA TEST ÄR RENA BLUFFEN
Varje år testas flera hundra tusen svenskar med psykologiska test i arbetslivet.
Men ännu finns det inga lagar som reglerar denna känsliga hantering. Det lagförslag som fanns är nu lagt på is.
Läs mer >>

LISTA ÖVER FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR 2004
Skolverkets förteckning över Sveriges 280 fristående gymnasieskolor.
Läs mer >>

UTVECKLING AV DE KOMMUNALA PÅBYGGNADSUTBILDNINGARNA
och övergångsregler för interkommunal ersättning. Det är viktigt att de kortare yrkesutbildningar som bygger på gymnasieskolan och bedrivs som kommunala påbyggnadsutbildningar utvecklas och förändras i takt med arbetslivets och samhällets behov. Det system med lagreglerad interkommunal ersättning för riksrekryterande påbyggnadsutbildningar som finns idag har medfört att många kommuner funnit sig drabbade av ekonomiska påfrestningar som man inte kunnat förutse eller styra över. Regeringen anser i budgetpropositionen för 2004 att vissa av påbyggnadsutbildningarna bör kunna utvecklas till utbildningsformer som är statligt finansierade och med ett statligt ansvar.
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet
Läs mser >>

HAR DIN CHEF RÄTT LÖN?
Lönekatalogen för chefer 2003 - vägledning till löner för 14 chefsbefattningar.
Chefslöner, liksom de krav som ställs på chefer, varierar mycket. Dessutom kan det finnas många andra förmåner utöver lönen.
Läs mer >>

VILL DU GÖRA KARRIÄR INOM DETALJHANDELN?
Med KY-utbildningen Affärsutveckling för Detaljhandeln har Centrum Vux i Haninge skapat en ny möjlighet för dig som vill göra karriär inom detaljhandeln. Den tvååriga utbildningen är ett alternativ för dig som vill ha en gedigen yrkesutbildning som ger dig möjlighet att kunna avancera till arbetsledande positioner som traditionellt sett krävt flera års arbete i branschen.
Läs mer >>JOBB FÖR STUDENTER I FRANKRIKE
Allmän information och tips om jobb som är lämpliga för studenter
Läs mer >>

SÖK TILL HÖGSKOLOR I STORBRITANNIEN
I UCAS databas kan du söka efter ämnesområde och geografiskt. Du kan också direkt informera dig om utbildningarna vid en specifik högskola.
Läs mer >>

NORDISKA AKADEMISKA EKONOMIUTBILDNINGAR
En databas med samtliga nordiska ekonomiutbildningar. Du kan välja information om den högskola eller den ekonomiska inriktning du är intresserad av.
Läs mer >>

FOLKHÖGSKOLESTUDIER OCH VOLONTÄRARBETE I NICARAGUA
Före resan läser vi spanska, om Nicaragua och Latinamerika samt om kursens tema. Skolan samarbetar sen tidigare med nicaraguanska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Vi reser till Nicaragua och bor i familjer samt samarbetar med jämställdhetsorganisationer.
Färnebo folkhögskola
Läs mer >>

STUDERA UTOMLANDS 2004
Nu finns en uppdaterad version av Högskoleverkets broschyr Studera utomlands. I broschyren kan du bland annat läsa om vad du ska tänka på när du planerar dina utlandsstudier.
Studera.nu
Läs mer >>

SÖK JOBB MED HJÄLP AV INTERNET I HELA VÄRLDEN
En aktuell och mycket omfattande länkförteckning för dig som vill använda nätet i ditt jobbsökande!
Läs mer >>

WEGWEISER DURCH ÖSTERREICHS UNIVERSITÄTEN
Omfattande information för dig som vill studera vid ett universitet i Österrike.
Läs mer >>

ARBETA OCH BO I ANDRA LÄNDER
Omfattande information. Du kan ladda ner faktablad m.m.
Läs mer >>

DIN FRAMTID INOM OLJE- OCH GASINDUSTRIN
Portalen för dig som vill jobba på oljeplattformar etc.
Läs mer >>

LÄNKAR TILL JURIDIKUTBILDNINGAR I HELA VÄRLDEN
En mycket omfattande länkförteckning uppdelad på världsdelar och länder.
(FindLaw)
Läs mer >>

STUDYING IN NEW ZEALAND
En portal med omfattande information för dig som ämnar studera på Nya Zeeland.
Läs mer >>

UDDANNELSES- OG ERHVERVALGET 2003-2004
Utbildning och yrken i Danmark efter gymnasiet. Du kan söka information alfabetiskt a-ö eller efter utbildningsområde. Information om ansökningstider, utbildningarnas längd osv. för över 250 olika utbildningsinriktningar. All tänkbar information du behöver för att studera i Danmark.
Läs mer >>

SYO-NYTT
utkommer 3-4 gånger i månaden under större delen av året. I SyoNytt redovisas ett urval av de nya länkar om arbete och utbildning i hela världen, som under den senaste tiden lagts in i SyoGuiden.

Vi vänder oss främst till gymnasieelever och studenter, men nyhetsbrevet skall också tjäna som fortbildning och inspirationskälla för vägledningspersonal och lärare vid skolor, universitet och arbetsförmedlingar.

ANNONSERA I SYO-NYTT! 7200 PRENUMERANTER.
För information om hur du annonserar i SyoNytt och SyoGuiden, kontakta Torbjörn Schyberg:
tel 046 - 211 23 70 eller [email protected]

HÄR KAN DU PRENUMERERA PÅ ELLER AVBESTÄLLA SYO-NYTT
Du har väl tipsat dina vänner om SyoNytt och SyoGuiden?
http://www.syoguiden.com/default2.asp?ID=456&ID2;=0

TIPSA SYOGUIDENS REDAKTION
Tipsa oss när du hittar information
som du tycker bör vara med i SyoGuiden.
Torbjörn Schyberg
Tel: 046 - 211 23 70
E-post: [email protected]
URL: http://www.syoguiden.com

Redaktionen


[annons]