» Jobb för invandrare


Arbetsmarknaden i Stockholm 2005 på olika språk
Länsarbetsnämnden har översatt yrkesbarometern 2005 till olika språk - engelska, franska, persiska, arabiska, bosniska, somaliska etc
Läs mer
Har du invandrat och söker jobb?
För många som har invandrat skulle det vara bra att få hjälp med den första kontakten med företag där man söker jobb. Det kan också vara bra att få hjälp med att snabbt komma in på den nya arbetsplatsen. Därför kan du som invandrat nu få hjälp av din egen coach. Detta erbjudande gäller i 20 utvalda kommuner. Läs mer på ditt eget språk!
Läs mer