» PraktikGuiden » Sponsorer
Praktik - Sponsorer


Work Experience & Demi Pair
Kombinerar du jobb och studier utomlands får du förutom språket även en värdefull arbetslivserfarenhet. Detta är en unik chans att delta i samhället och att använda dina språkkunskaper i praktiken!
* Work Experience innebär att du kombinerar arbete/ betald praktik med en språkkurs. Branscherna du kan få arbete inom är främst Hotell, Restaurang och Turism.
* Demi Pair innebär att du kombinerar Au Pair arbete med studier.
Avista språkreseförmedlarna
Läs mer
Praktik på Posten
Genom att erbjuda praktik på Posten vill vi ge en positiv bild av hur det är att arbeta i ett logistik- och meddelandeföretag. Praktiken ska bidra till att ge dig erfarenhet, inblick och personlig utveckling.
På Posten finns alla möjligheter!
Läs mer
Vill du praktisera eller jobba i Asien?
EurAsia Center is a non-profit service provider for students, graduates and young professionals who have a special interest and competence to work in Asia. We act as an intermediary for job and trainee positions. By accessing our database of student CVs, we are able to present job opportunities within Swedish companies in Asia to our candidates.
Läs mer