» VägledningsGuiden » Svenska studievägledningsresurser
Svenska studievägledningsresurser

« Förra   1   Nästa »  


Ett yrkesvalsprogram på svenska
AVO är avsett speciellt för dig som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. AVO erbjuder information som underlag för dina beslut och hjälper dig att finna lösningar som passar just dig.
AVO har:
uppgifter om närmare 300 yrken
uppgifter om den utbildning som leder till dessa yrken
Med AVO:s hjälp kan du:
själv kartlägga dina intressen och egenskaper
finna ut vad du önskar av ditt framtida yrke
Läs mer
Utväg: Att välja framtid
Skolverkets studie- och yrkesvägledning på nätet.
Läs mer
Syo på Internet 2005
Marianne Carlsson studievägledare vid Norra Real presenterar en mycket bra guide för gymnasister och studenter som vill skaffa sig information om arbete och utbildning.
Läs mer
Studievägledning vid Sveriges högskolor
Vid alla universitet och högskolor finns det studievägledare som du kan diskutera dina studie- och yrkesplaner med. Om du till exempel vill byta utbildning eller inriktning på studierna kan du vända dig dit för att få råd och stöd. Studera.nu
Läs mer
Folkhögskolornas Informationstjänst
Här du kan få studie- och yrkesvägledning.
Läs mer
Chalmers Tekniska Högskola: Studievägledarna
För allmän studievägledning vänder du dig till Centrala studievägledningen. För sektionsspecifik studievägledning vänder du dig till utbildningssektionens studievägledare.
Läs mer
Göteborgs universitet: Studievägledning
Studievägledarna vid universitetet ger personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor. För den som funderar på att börja läsa vid universitetet kan ett samtal med en studievägledare vara till god hjälp för den fortsatta planeringen av studierna.
Läs mer
Högskolan på Gotland: Studievägledning
Om du vill tala med någon om dina studieplaner, ditt yrkesval eller har andra frågor om utbildning och arbetsmarknad kan du ta kontakt med vår studievägledare, Lars Bäckman.
Läs mer
Studievägledarna vid Sveriges Lantbruksuniversitetet
Funderar du på att börja läsa vid eller ska börja läsa vid Lantbruksuniversitetet, eller har frågor kring pågående studier, kan ett samtal med en studievägledare vara till god hjälp i din planering.
Läs mer
Idrottshögskolan i Stockholm: Studievägledning
Kontakta studievägledarna om du har någon fråga!
Läs mer
Karolinska Institutet: Studievägledning
Karolinska Institutet har flera studievägledare som du kan prata med om dina studie- och yrkesplaner.
Läs mer
Blekinge Tekniska Högskola: Studievägledning
Studievägledningen finns för dig som behöver vägledning och information inför högskolestudier och under din studietid hos oss. Ett vägledningssamtal kan exempelvis gälla frågor om regler för behörighet och urval, utbildningsinnehåll och inriktning, arbetsmarknadsfrågor eller hur man planerar sin utbildning och väljer kurs
Läs mer
Linköpings universitet: Studievägledning
Har du frågor och funderingar som rör studie- och yrkesval? Centrala studievägledningen vid Linköpings universitet erbjuder studievägledning både till dig som är student och till dig som funderar på att börja studera.

Läs mer
Lunds universitet: Studievägledning
På den här sidan presenteras studievägledarna. Föredömlig information!
Läs mer
Högskolan i Malmö: Studievägledning
Du är välkommen att boka in dig på ett personligt vägledningssamtal eller ställa din fråga direkt till oss på studievägledningen.
Läs mer
Högskolan i Skövde: Studievägledare
Besked om de bestämmelser som gäller för behörighet, urval, studiefinansiering, högskoleprov, dispenser, examina m m. Med studievägledaren kan du också diskutera yrkesval och uppläggning av studierna.
Läs mer
Mitthögskolan: Studievägledning
Studievägledarna svarar också på frågor om behörighet, urval, anmälan, studiemedel, anstånd med militärtjänst m m.
Läs mer
Teologiska Högskolan i Stockholm: Studievägledning
En förteckning över studievägledarna.
Läs mer
Örebro universitet: Studievägledning
Om du vill tala med någon om dina studieplaner, ditt yrkesval eller har andra frågor om utbildning och arbetsmarknad kan du ta kontakt med våra centrala studievägledare. De kan ge dig råd vid val av kurser och informera dig om alternativa utbildningsvägar och om förändringar på arbetsmarknaden. Du är välkommen att ringa, skriva eller beställa tid för ett personligt besök.
Läs mer
« Förra   1   Nästa »