Chris Wigh

Chris har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 12 år inom både gymnasieskola och vuxenutbildning. Hon svarar på frågor om studier på alla nivåer, studier utomlands etc.